Delaktighetsarena 2019

ÖSTERBOTTENS DELAKTIGHETSARENA 24.4.2019

Österbottens delaktighetsarena bjuder in föreningsaktörer, tjänstemän, förtroendevalda och företagare till ett seminarium kring delaktighetens många ansikten.

Tid: onsdagen den 24.4.2019 kl. 9–19
Plats: Campus Alere, Wolffskavägen 31, Vasa

Anmäl dig här >> ANMÄLNINGEN SENAST DEN 17.4.2019 

Tillfället är kostnadsfritt och tvåspråkigt.

Läs seminariets broschyr här 

VAD ÄR DELAKTIGHETSARENA?

En lyckad delaktighet betyder att invånare och klienter – du och jag – har möjlighet till en smidig, aktiv vardag där vi kan påverka vårt samhälle, vår livsmiljö och vår service. Att höra invånare och klienter och att samarbeta är resurser för den offentliga sektorn, företagen och föreningarna som leder till goda resultat. Delaktighetsarenan erbjuder anföranden, korta faktapresentationer, workshoppar med olika perspektiv på delaktighet.

DELAKTIGHET BEHANDLAS GENOM FÖLJANDE TEMAN:

Alla med

Vad betyder delaktighet och hur har dess betydelse förändrats? Vilket mervärde ger delaktighet för samhället och invånarna? I Österbotten utvecklas nya sätt för medborgarmedverkan. Den tredje sektorn, den offentliga och den privata sektorn vill erbjuda invånarna fungerande kanaler för interaktion och påverkan med beslutsfattare och arbetstagare. Vi diskuterar också hur kommunerna kan uppmuntra invånarna att ordna olika tillställningar och evenemang.

Klienterna som förnyare

Klienterna är de bästa sakkunniga på de tjänster som de använder. Hur möts klienternas behov och tjänsteproducenternas utbud? Med vilka metoder görs människor delaktiga i att utveckla tjänster? Kan servicedesign ge bättre klientupplevelser och bättre kvalitet? På Delaktighetsarenan diskuterar vi klienternas betydelse för utvecklingen av tjänster och bekantar oss med servicedesign.

Delaktig i arbetslivet

Det sägs att arbete är det bästa socialskyddet. Arbetet hjälper oss att hålla fast vid vardagen, ökar självkänslan och erbjuder sociala kontakter. Hur kan så många som möjligt få möjlighet till arbete och olika slags sysselsättande verksamhet? På Delaktighetsarenan behandlas relationen mellan arbete och delaktighet.

Den digitala vardagen

Livet flyttar ut på nätet och en allt större del av informationen och servicen finns i elektroniskt format. Vilka möjligheter ger digitaliseringen för människor i olika livssituationer? Vilken typ av stöd behövs för den digitaliserade vardagen så att alla kan hänga med i utvecklingen? Under Delaktighetsarenan diskuterar och testar vi den digitala vardagen och olika hjälpmedel, särskilt inom social- och hälsovårdstjänsterna.

FÖR VEM?

Alla som är intresserade av att påverka och utveckla vårt gemensamma samhälle är välkomna med på Delaktighetsarenan. Den huvudsakliga målgruppen för seminariet är personer som i sitt arbete eller på fritiden arbetar med att främja delaktighet och påverkansmöjligheter för invånare, klienter eller medlemmar. Särskilt föreningar och organisationer, anställda inom stat och kommun, förtroendevalda och medlemmar i olika påverkansorgan samt aktörer och företagare inom social- och hälsovården och välfärdssektorn.

VEM ÄR MED?

Filosofie doktor Aaro Harju är expert på medborgarsamhälle, delaktighet, sammanhållning och delaktig demokrati. Harju har varit generalsekreterare för organisationen Kansalaisfoorumi (Medborgarforum) och har bland annat varit ordförande för intressebevakningsorganisationen Fritt Bildningsarbete rf.

Akademilektor och docent Fredrica Nyqvist från Åbo Akademi är en internationellt erkänd expert på socialt kapital, delaktighet och välmående.

Jaakko Blomberg från föreningen Yhteismaa har fått uppmärksamhet för sitt medborgarengagemang, även internationellt. Blomberg står bakom många storhändelser i Helsingfors, som Städdagen och Helsinki Sauna Day och valdes 2016 till Årets stadsbo.

PROGRAM:

- Presentationer

- Faktapresentationer

- Workshoppar och utställare

>> Se programmet här

I SAMARBETE:

Österbottens förbund | Österbottens Föreningar | Novia |NTM-centralen i Österbotten | Österbottens socialpsykiatriska förening | Svenska folkskolans vänner (SFV) | Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) | VAMK | Vasa stad | Försöket med personlig budget | Vasa Dövas Förening | Vaasa-opisto | Vasa sjukvårdsdistrikt | Vasa Settlementförening | Vasa Arbis | Åbo Akademi
Ekvalita | Kukunori | Nuorten Ystävät | SITRA | Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys | Sociala | Social- och hälsovårdsministeriet | Åbo universitet | Arbets- och näringsministeriet | Vates-stiftelsens Keko-projekt | Yhteismaa

 

Datum: 
onsdag, april 24, 2019 - 08:30 till 19:00