BOTNIA PARKINSONFÖRENING RF

Botnia Parkinsonförening rf är en svenskspråkig förening för personer med Parkinson sjukdom och deras anhöriga. Föreningen är en del i Finlands Parkinsonförbund rf.

Föreningen grundades år 1999 och omfattar hela svenska Österbotten. För närvarade är vi 151 medlemmar.

Föreningens viktigaste uppgift är att sprida information om sjukdomen samt ge en bra social samvaro. Medlemsavgiften är 12 €/person i året. Som medlem får du tidningen ”Parkinson postia” som utkommer 4 gånger/år.

Verksamhet

Den andra måndagen i månaden ordnas sammankomster. Kontrollera plats och tid på Anslagstavlan på vår hemsida. Vanligtvis medverkar någon gästföreläsare. Dessutom ordnas utflykter och rehabiliteringsdagar.


Botnia Parkinsonförening ry on ruotsinkielinen yhdistys, joka on perustettu Parkinsonin tautia sairastaville henkilöille ja heidän omaisilleen. Yhdistys on osa Suomen Parkinsonliittoa.

Yhdistys perustettiin vuonna 1999 ja sen toiminta-alue käsittää koko Pohjanmaan. Tällä hetkellä jäseniä on 151.

Yhdistyksen tärkein tehtävä on tiedottaa sairaudesta sekä ylläpitää hyvää yhteishenkeä. Jäsenmaksu on 12€/hlö vuodessa. Jäsenenä saat 4 kertaa vuodessa ilmestyvän ”Parkinson postia” lehden

Toiminta

Joka kuukauden toinen maanantai järjestetään kokoontuminen. Seuraa kotisivuillamme olevaa lmoitustaulua, johon päivitämme kokouspaikat ja ajat. Tavallisesti kokoontumisissamme on ulkopuolinen luennoitsija. Lisäksi järjestämme retkiä ja kuntoutuspäiviä.

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter:

Ordförande och kassör:

Ingmar Sandberg
Puh./Tel.06-322 1327
Puh./Tel. 050 557 5327
ingmarsandberg(a)hotmail.com

Viceordförande:

Carl-Eric Wingren
tfn. 050 595 0050
carl-eric.wingren(a)netikka.fi

Sekreterare:

John Nordblad
tfn. 044 256 7353
nordblad.john(a)gmail.com

Kontaktperson:

Britta Häggkvist
Puh./Tel. 044 047 1247

Solveig Karlström
Puh./Tel. 050 514 5440

Märtha Stoor   
Puh./Tel. 050 331 3402

Föreningens hemsida

https://botnia.parkinson.fi/