Pohjanmaan Yhdistykset ry (POHY) kartoittaa yhdistyksien tilantarvetta / Österbottens Föreningar rf (POHY) kartlägger föreningars utrymmesbehov

Österbottens Föreningar rf (POHY) kartlägger föreningars utrymmesbehov och vilja att flytta in i de lediga lokalerna i Wärtsiläs fabriksområde. Lokalerna kommer gradvis att bli lediga inom ett par år. Att svara förbinder er inte till något.

Mer information om området: www.verkstadi.fi

Ange ditt intresse för lokalerna senast 5.4. Ange även platsbehov så som kvadratmeter, antal arbetsrum och mötesrum samt behovet av övriga lokaler. Övriga lokaler kan vara exempelvis mötesplatser, verkstad, musikverkstad och kökslokal. Ni behöver inte vara POHY:s medlemsförening.

Svara på enkät här: https://link.webropol.com/s/verkstadi