SinneDit.fi förnyas

Mera information och videohälsningar om hur vi jobbar vidare med den nya webbtjänsten för förenings- och medborgarverksamhet!

Aktuella videohälsningar (på finska).

Kära föreningar och samarbetspartner som annonserar er förenings- och medborgarverksamhet i webbtjänsten SinneDit.fi!

Vi är glada över att kunna meddela att förnyelsearbetet kring SinneDit.fi framskrider enligt planerna och namnet på den nya webbtjänsten ska nu publiceras. Efter våren 2022 ska alla förenings- och medborgarverksamhetsaktörer i Österbotten och hela Finland använda samma webbtjänst som finns på adressen Lähellä.fi.

Användarvänlighet och kundorientering
Digiloikka Oy ansvarar för implementeringen av den nya tjänsten och de har inlett arbetet ambitiöst och med ett lösningsinriktat tillvägagångssätt. Vi kan stolt meddela att vi redan i januari 2022 lanserat testgrupper bestående av utvalda föreningar och användare. Mottagandet har varit både trevligt och glatt!

Som en del av förnyelsen kommer vi att betona fokus på användarna, dvs. vad som för er föreningar är väsentligt gällande servicen och hur kunden så enkelt som möjligt kan hitta viktig information. Som en del av förnyelsen kommer vi också att förtydliga formatet på de uppgifter som samlas in från föreningarna för att underlätta arbetet för de offentliga aktörer att integrera tjänsten i sin egen verksamhet och tjänsteutbud.

  • De uppgifter som samlas in i PTV-formatet (tjänsteinformation) underlättar integrationen av Lähellä.fi:s föreningsinformationstjänst, till exempel i de framtida välfärdsområdenas tjänster och webbplatser. På så sätt hittar allt fler medborgare i området föreningsarbete och -verksamhet. Vi har startat preliminära samarbetssamtal inom flera välfärdsområden och mottagandet i t.ex. Nylands välfärdsområde har varit mycket positivt, berömmer Jussi Sorsimo, utvecklingsteamets medlem, HyTe rf:s utvecklingschef.

Den nya webbtjänsten för förenings- och medborgarverksamhet Lähellä.fi lanseras redan i mars 2022
Den nya webbtjänsten för förenings- och medborgarverksamhet, Lähellä.fi, ser ut att bli färdig att tas i bruk i februari 2022. I mars 2022 påbörjas övergången till den nya tjänsten. I vårt område kommer tjänsten att lanseras i mars. Du får detaljerade instruktioner om hur du flyttar över till den nya tjänsten och hur uppgifterna förs in i det nya systemet. I samband med att du registrerar dig till den nya tjänsten, kan du samtidigt uppdatera dina gamla uppgifter.

I det här skedet kan du i den öppna feedbackrutan skriva allmänna tankar om den nya webbtjänsten för förenings- och medborgarverksamhet, kommunikation relaterad till förnyelsen eller önskemål om de instruktioner och kommunikationsmaterial du kan behöva i samband med flytt till den nya tjänsten.

Tidtabell

Februari 2022: Den nya webbtjänsten Lähellä.fi är i testanvändning.
Början av mars 2022: Det tredje nyhetsbrevet gällande den nya webbtjänsten, innehåller tydliga anvisningar om övergången till den nya webbtjänsten.
Slutet av mars 2022: Aktörer som är registrerade i SinneDit.fi flyttar över till Lähellä.fi.
Mars-april 2022: Den gamla webbtjänsten SinneDit.fi är ännu öppen som läsversion, men det går inte längre att föra in nya inlägg.
April 2022: Lanseringen av den nya webbtjänsten Lähellä.fi för nya aktörer och den offentliga sektorn (välfärdsområdet och kommunerna).
Hösten 2022: Lansering till stor publik.

Skriv eventuella frågor eller kommentarer i den öppna feedbackrutan. Följande nyhetsbrev är av största vikt, så skicka gärna detta meddelande till alla som är intresserade och till SinneDit.fi-användare.

Se även vanliga frågor nedan:

Med energiska hälsningar,

Österbottens Föreningar rf och nätverket Lähellä.fi