Sinnedit.fi förnyas: nu kommer föreningsverksamheten närmare dig

SinneDit.fi

Nu blåser det nya vindar i Sinnedit.fi!
Toimeksi.fi är en riksomfattande helhetstjänst som omfattar parallella regionala webbtjänster som Sinnedit.fi. Nu bygger hela Toimeksi-nätverket en ny webbtjänst som gör förenings- och medborgarverksamhet ännu mer synlig och ännu lättare att hitta. Arbetet har startat i samarbete med hela nätverket. Enligt planen ska den nya tjänsten lanseras i Österbotten under våren 2022.

Den nya tjänsten har fått sin start på basen av föreningarnas feedback att det behövs en tydlig och lättanvänd webbtjänst. Den nya tjänsten möjliggör också att information om föreningsverksamhet kan spridas till andra tjänster och till de nya välfärdsområdena. Syftet med den nya webbtjänsten är att inspirera människor att delta i förenings- och medborgarverksamhet och att hjälpa människor hitta mångsidiga och meningsfulla aktiviteter i föreningar över hela Finland.

Vi skickar dig information om övergången till den nya tjänsten, samt tydliga anvisningar i god tid före övergången. Den nya webbtjänsten ska vara lätt att använda och vi stöttar dig under hela resan. Följ vårt nyhetsbrev för att få information om den nya tjänsten och om övergången!

Beställ nyhetsbrev här!