Kommande vecka (nr 1) skärps begränsningen för inomhussammankomster i Vasa sjukvårdsdistrikts område

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag 31 december 2021 med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar som förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 deltagare i Mellersta Finlands och över 10 deltagare i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Beslutet är i kraft 3.1–31.1.2022.

Bägge sjukvårdsdistrikten är fortsättningsvis områden med samhällsspridning för coronaepidemin. Antalet smittor ökar och behovet av sjukhusvård som coronaviruset orsakar förväntas öka. Nya covidsmittor har konstaterats i de flesta kommunerna och kommunernas smittspårning är belastad. Områdenas arbetsgrupper för covid-19 har föreslagit att den regionala sammankomstbegränsningen skärps.

I besluten beaktades det nationella epidemiologiska läget och social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev av den 22 december 2021 om att rikta begränsningarna på ett mer omfattande sätt. Syftet med regionförvaltningsverkets restriktioner är att skydda befolkningens hälsa och välfärd, trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården och en lyckad smittspårning.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan begränsas med beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Besluten riktas inte till privata tillställningar eller fritidsverksamhet.

Sammankomstbegränsning för inomhusutrymmen

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med dagens beslut (31.12.20219 med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar följande evenemang under perioden 3.1–31.1.2022:

I kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus där antalet deltagare överstiger 10 (tio) personer.

Källa: Originaltext och mer information finns på Regionförvaltningsverkets sidor