Stor oro över kommunala bidrag till föreningar

Nästa års budgetarbete för kommuner och överföring av social- och hälsovårdstjänster till välfärdsområden har väckt en orolig debatt om driftsbidrag till föreningar, särskilt sote-föreningar.

Det finns stor oro, eftersom kommunala bidrag är av yttersta vikt för föreningars verksamhet. De är ofta en viktig förutsättning för att verksamheten ska kunna fortsätta, så nedskärningar av bidrag kan vara dödliga för människors välbefinnande och inkludering.

Föreningar har en identifierad och oersättlig roll i den strategiska utvecklingen av hela Österbotten, Sydösterbotten och Mellersta Österbotten, med människors välmående i fokus. Syftet är att säkra invånarnas möjligheter till ett bra liv och meningsfulla aktiviteter nu och i framtiden, och att garantera att vardagstjänster är tillgängliga för alla boende.

Föreningar och deras volontärer och anställda arbetar tillsammans med de boende, med låg tröskel och till och med kostnadseffektivt. I många kommuner är till exempel förebyggande arbete och kamratverksamhet, till exempel stöd till kroniskt sjuka, funktionshindrade och rehabiliteringsklienter inom mentalvården, i stor utsträckning beroende av föreningar.

Även om strategin ser långt in i framtiden, bygger vi varje dag framtidens samhälle för dagens unga och småbarnsfamiljer, vars välbefinnande har drabbats hårt av korona.

Om föreningarnas kommunala bidrag minskar på kort sikt kommer det att höja kostnader för hälso- och sjukvården, öka exklusion och till och med utmaningar på arbetsmarknaden under de kommande åren. Ju närmare vi arbetar med människor, familjer och vardag, desto bättre kan vi svara på utmaningarna i välmående och inkludering.

I riktning mot föreningar kräver detta stabila resurser, inte nedskärningar av kommunala bidrag.
 

Tuula Jäntti, verksamhetsledare, Österbottens Föreningar rf
Markku Pulli, ordförande, Österbottens Föreningar rf
Sirpa Nevasaari, verksamhetsledare, Kosti ry
Esa Erkkilä, ordförande, Kosti ry
Riitta Vatanen, verksamhetsledare, Yhteisöjen Yhdistys ry
Leena Huhtamäki, ordförande, Yhteisöjen Yhdistys ry