Vasa sjukvårdsdistrikt och coronaepidemins accelerationsfas

Aluehallintovirasto

Södra Österbottens, Mellersta Finlands och Vasa sjukvårdsdistrikt har gått över till coronaepidemins accelerationsfas. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland bedömer tillsammans med sjukvårdsdistrikten smittläget i regionerna och eventuella begränsningsbeslut under den här och nästa vecka.
För mer information: pressmeddelande 4.8.2021.