Socialbarometern 2021: Att stöda de allra svagaste misslyckades i tjänsterna

Soste

Den färska Socialbarometern visar att vårt servicesystem inte lyckades hjälpa alla befolkningsgrupper under coronaåret. Socialarbetarnas oro ökade märkbart för de människor som har problem med den mentala hälsan (+23%) eller med missbruk (+15%) eller de som har andra svårigheter med att hantera livet (+6%). Däremot minskade oron över ensamhet under året med 14 procent.

Mer information på SOSTE:s sidor.

Sosiaalibarometri 2021 (På finska)