Frivilligas berättelser

Vapaaehtoisten tarinat - Frivilligas berättelser

Hjälp oss förmedla de frivilligas berättelser om bemötande.

Varför berättelser?

Vi vill lyfta fram frivilligverksamheten så att läsaren får en bred bild av mångfalden och möjligheterna i verksamheten samt allt som frivilligarbetet ger volontären. Du som delar din berättelse kan antingen just ha börjat som volontär eller redan vara en erfaren veteran inom volontärverksamheten. Berätta om ett för dig särskilt viktigt bemötande, om den allmänna vikten av frivilligarbete eller om de positiva effekterna frivilligarbete gett dig.

Bemötande är möjligheter, hopp och glädje!

Vad betyder det i praktiken?

  • Du kan själv välja stilen på hur du vill skriva
  • Berättelsen kan vara kortare eller längre, t.ex. en situation, dikt, novell eller hur du som frivillig kunde hjälpa eller stöda en medmänniska.
  • Du kan skriva berättelsen på finska eller svenska.
  • Behöver du hjälp med skrivandet? Ta kontakt med POHY!
    Vi kan göra en liten intervju och skriva din berättelse i artikelform.
 
Skicka oss texten senast den 31.1.2021. Skicka texten per epost till kitty.ronnberg [at] pohy.fi. Ifall det är något du undrar över eller behöver hjälp med, ta kontakt!


Vi lottar ut priser bland skribenterna! Vinnarna meddelas personligen i februari 2021.

 

Mer information: