Tankar om föreningarnas verksamhetsförutsättningar i en föränderlig och oviss framtid

Detta hände en dag under ett möte i Österbotten. Många föreningar var samlade och vi diskuterade bl.a. ett kommande evenemang. Landets regering höll samtidigt ett pressinformationstillfälle om coronaviruset. Istället för att fortsätta planera, uppsköts alla stora evenemang på framtiden i väntan på att situationen skulle klarna.

Men istället för att situationen skulle ha normaliserats infördes olika typer av begränsningar. I den nya verkligheten var också föreningarna tvungna att snabbt förändra sitt sätt att agera och verka.

Även om social- och hälsoföreningarna har vant sig vid ständiga förändringar, var ingen beredd på den nya situationen. Många föreningar har ändå lyckats anpassa sin verksamhet till den uppkomna situationen. Olika stödgrupper har flyttat sin verksamhet bl.a. till nya kanaler i sociala medier. Samtidigt är telefonen fortfarande ett viktigt redskap för att hålla kontakt med volontärer och med dem som behöver hjälp. Fysiska möten har förvandlats till distansmöten i Teams eller motsvarande.

Ett konkret exempel. Här i Österbotten planerade vi att för andra gången i april genomföra Delaktighetsarenan, ett stort evenemang med drygt 160 deltagare. Delaktighetsarenan som tillkom på initiativ av Organisation 2.0: Österbotten ordnades för första gången 2019 i samarbete med Österbottens förbund och andra aktörer. Nu var vi tvungna att flytta evenemanget till hösten 2020. Samtidigt konstaterade vi i vårt nätverk att det ändå vore viktigt att erbjuda deltagarna ett alternativ.

Så vi samlade våra krafter och tillsammans med Österbottens förbund, Hallinnon tutkimuksen seura och Vasa universitet sammanställde vi i all hast webbinariet ”Partnerskap och delaktighet” där forskare, en företags-, kommun- och föreningsrepresentant höll föredrag och diskuterade kring temat. Webbinariet täckte hela Österbotten – och dessutom hade intresserade från övriga Finland också möjlighet att delta. Evenemanget lockade över 150 deltagare som lyssnade på inspirerande presentationer.

Vi tog lärdom av situationen. För att kunna reagera snabbt krävs åtminstone:

  • Tillräckliga resurser för att genomföra verksamheten
  • Fungerande nätverk och pålitliga samarbetspartners
  • Möjligheter och kunnande att fungera digitalt

I projektet Organisation 2.0: Österbotten har man under de gångna åren bl.a. byggt upp olika nätverk, arbetat med att utveckla och förstärka delaktigheten och samarbetet mellan föreningar och den offentliga sektorn. Dessutom har projektet stött föreningarna i att förbättra deras digitala färdigheter. Coronakrisen har tydligt visat att samarbete behövs, och att digitala färdigheter hos föreningar och volontärer blir allt viktigare i dagens värld.

Ännu viktigare – det som hände, och som ingen i hela världen hade förväntat att skulle hända, visade att framtiden är osäker och att gamla sätt att agera inte nödvändigtvis fungerar. Forskarna Pernaa och Neuvonen pekar i sin forskning på att den ökande osäkerheten tvingar oss till att börja se framtiden på ett nytt sätt. Vi har ingen aning om vad som händer härnäst. Det bästa vi kan göra i rådande situation är att utrusta föreningarna med olika behövliga redskap och kunnande, så att de kan klara av framtidens utmaningar.

(Hänvisning: Pernaa, HK. & Neuvonen, A. 2020. Antisipaatio – tulevaisuuden ja kompleksisuuden tuore liitto. I H.Raisio & P. Vartiainen (Red.) Johtaminen kompleksisessa maailmassa: Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen. Helsinki: Gaudeamus)

Bloggen är en del i en serie bloggar skrivna av de landskapliga projekten i det landsomfattande Organisation 2.0-programmet.

Lotta Pitkänen, projektkoordinator / hankekoordinaattori och Toni Sjöblom, projektplanerare / hankesuunnittelija 

Organisation 2.0: Österbotten /  Järjestö 2.0: Pohjanmaa