ÖSTERBOTTENS DELAKTIGHETSARENA FLYTTAS TILL HÖSTEN

Österbottens delaktighetsarena flyttas till hösten och ordnas den 30 september 2020.
Om du redan har anmält dig är din anmälan i kraft. Om du vill avanmäla dig kan du göra det via länken i bekräftelsen eller via epost till fornamn.efternamn [at] obotnia.fi. Ändringar i programmet är möjliga.

Webbinariet Partnerskap och delaktighet

Fast Delaktighetsarenan flyttas vill vi erbjuda dig intressant innehåll också den 22 april. Då ordnar vi webbinariet Partnerskap och delaktighet kl. 9.30–11. Temat för webbinariet är ett fungerande partnerskap, och vi får höra intressanta anföranden av både forskare och personer som utvecklar partnerskap i praktiken. Programmet publiceras i början av april. Du kan anmäla dig till webbinariet redan nu.

Med i samarbetet: Österbottens förbund, Österbottens Föreningar, projektet Organisation 2.0, Vasa universitet och sällskapet för förvaltningsforskning, Hallinnon Tutkimuksen Seura