Föreningscentret och Österbottens Föreningar är stängt

Österbottens Föreningar rf (POHY) har beslutat enligt styrelsens föreskrifter om följande åtgärder för att bromsa upp spridningen av coronaviruset. Vi rekommenderar även dessa åtgärder för andra grupper.

  • Alla evenemang, utbildningar och seminarier i föreningscentret och evenemang ordnade av POHY inhiberas tills vidare, åtminstone fram till den 13.4.2020. Vi följer noga med myndigheternas anvisningar och informerar om ändringar.
  • Vi överväger behovet av möten och sammankomster. Varje arrangör eller evenemangsansvarig ser till att avboka och informera om det. I oklara situationer diskuteras linjedragningen med den egna förmannen.
  • Vi rekommenderar mer användning av videouppkoppling och obligatoriska möten genomförs enligt möjlighet på distans (Teams, Skype).  Vid fysiska möten begränsas närvaron till högst tio personer på samma plats.
  • Vi ser till att ha god handhygien och undviker närkontakt mellan människor, t.ex. skakar vi inte hand.

Åtgärderna gäller tillsvidare. 
Vi kommer att följa den allmänna situationen och myndigheternas instruktioner och informerar om förändringar.

 

Österbottens Föreningar, föreningscentret på Korsholmsesplanaden 44 och mötesrummen är stängda och tagna ur bruk.
Österbottens Föreningars verksamhet fortsätter, men personalen gör delvis distansarbete. Vi ordnar följaktligen möten på distans, så tveka inte att ta kontakt med oss trots de ovanliga omständigheterna. Kontaktuppgifterna hittar du här.

 

Vi strävar fortfarande till ett gemensamt välmående. Vi arbetar enligt de möjligheter som ges och ägnar särskild uppmärksamhet åt det faktum att coronaviruset inte sprider sig till personer i riskzonen, till exempel personer med flera sjukdomar eller äldre.

 

"Mindre fysisk närvaro – mer mental samhörighet"
 (Intervju med republikens president 12.3.2020)

 

För mer information:
Kitty Rönnberg,   044 7565 413, organisationschef
Tuula Jäntti,         044 259 1159, verksamhetsledare
Markku Pulli,       050 303 7322, styrelseordförande