Behöver du utbildning i STEA:s utvärdering och evaluering?

Är föreningarna i regionen är intresserade av att utveckla utvärderings- och evalueringsresultat av den verksamhet som finansieras av STEA-bidrag?
Behöver du hjälp eller stöd med att organisera uppföljning eller utvärdering?

Vi kartlägger nu regionens och föreningarnas intresse för utbildningen som ordnas av STEA. Utbildningen ordnas i Vasa om det finns tillräckligt många deltagare och genom att vara aktiva, kan vi försäkra att utbildningen genomförs här i Vasa.

Om svar anbedes SENAST den 18.12.2019 på adressen http://bit.ly/STEA_Vaasaan.
OBS! Utbildningsdatumet är beroende av STEA:s tidtabell, och kan således ännu ändras.