Veikkaus nya linjedragningar oroar föreningsfolk och med all rätt

Utdrag från Soste föreningsbarometer 2018: Det finns 10 000 registrerade social- och hälsovårdsorganisationer/-föreningar i Finland. Av dessa är 200 nationella organisationer med 300 distriktföreningar och 8000 aktiva lokalföreningar, de resterande 1500 är aktörer som inte hör till nationella organisationer. Sammanlagt har de över 1,3 miljoner medlemmar, cirka 500 000 volontärer per år och volontärer bidrar med 21 000 årsverken. Organisationerna har cirka 50 000 betalda anställda. Denna statistik gäller endast social- och hälsovårdsbranschens organisationer, och när andra organisationer som producerar och stöder välmående inkluderas, multipliceras dessa siffror flerfalt.

I vår region finns det dussintals social-, hälso- och välmåendeföreningar som finansieras med Veikkaus bidrag. Finansieringen används för att genomföra och underhålla aktiviteter som kommunen inte har resurser att förvalta, vilket i sig inte ens är ändamålsenligt. Föreningsverksamhet är en fri medborgarverksamhet och måste så även förbli.

I organisationer behövs anställda för sina yrkeskunskaper, för att upprätthålla och koordinera praktisk verksamhet, för att genomföra projekt och stöda frivilliga. I varje organisation är volontärer en dyrbar resurs som ger ett värdefullt bidrag då de producerar och genomför en mängd olika aktiviteter som främjar välmående. Många idrotts-, kultur- och funktionella hobbygrupper vilar på föreningarnas axlar. Föreningarna ger också information och stöd i vardagen till dem som drabbas av långvarig sjukdom eller akuta funktionshinder, men också till deras anhöriga. Föreningars kamratstöd och erfarenheter är viktiga på många sätt – inte bara inom utvecklandet av tjänster – utan också som krishjälp då nöden är stor. Man kan kort och gott säga, att föreningsverksamheten utgör en viktig del och erbjuder många möjligheter inom det stora verksamhetsfältet inom integration och samhälle

Enligt studier är förenings- och volontärarbete en imponerande verksamhet. Verksamheten ger mycket till samtliga, inte bara till den i behov av hjälp, utan också till personen som är aktiv i verksamheten. Förenings- och volontärarbete bekämpar ensamhet, förebygger och lindrar potentiella psykiska problem och missbruk och får mänskligheten att tillta. Frivilligarbetet ger mening och skapar i bästa fall en ny riktning i livet. Föreningar gör förebyggande arbete på många olika sätt, vilket också innebär stora kostnadsbesparingar för samhället.

Naturligtvis har myntet också en annan sida. Problemspelande och spelmissbruk bör förebyggas och modellen för ansvarsfullt spelande bör klargöras. Kommer problemspelandet att minska eller öka genom Veikkaus åtgärder? I värsta fall får utländska spelföretag mera inflytande och pengarna som spenderas på spel flyter ut över våra statliga gränser till utländska spelleverantörer, vilkas mål är definitivt inte att berika och främja välmående och hälsa.

Man bör också komma ihåg att alla inte har problem med spelandet och att även måttliga eller slumpmässiga spelare kommer att minska då spelmaskiner försvinner. Minskningen som direkt påverkar Veikkaus inkomst och därmed även bidragen till föreningar.

Föreningarnas roll i välfärdssamhället har en erkänd betydelse. Det är rent av livsviktigt att villkoren för deras verksamhet även i fortsättningen tryggas och att de kan fortsätta arbeta för att öka och stöda människors välmående. Om finansiering för föreningarna inte säkras kommer marginalisering och missgynnade människor att öka och bli fler i antal, vem tar då ansvar för dem?