Aktuella nyheter

Nästa års budgetarbete för kommuner och överföring av social- och hälsovårdstjänster till välfärdsområden har väckt en orolig debatt om driftsbidrag till föreningar, särskilt sote-föreningar.

Aluehallintovirasto

Södra Österbottens, Mellersta Finlands och Vasa sjukvårdsdistrikt har gått över till coronaepidemins accelerationsfas.

Hebu-hanke

I projektet ”Ett liv på egna villkor” i samarbetsområdet Vasa-Laihela har det från klienterna, deras anhöriga, de anställda inom servicen för personer med funktionsnedsättning och andra intressentgrupper samlat in synvinklar och åsikter för att utveckla modellen för personlig bud

Kuva kivistä

Toimivat ja laadukkaat palvelut tuovat viihtyvyyttä ja turvaa kuntalaisille. Niillä on myös painoarvoa, kun perheet miettivät mihin kuntaan asettuvat asumaan.
Mutta miten rakentaa hyvinvoiva kunta?

En video som presenterar Österbottens föreningsarbete har publicerats. I videon berättar personerna som deltar i föreningsarbetet med sina egna ord vad föreningar betyder för dem och hur föreningsarbetet hjälper dem i vardagen, bygger sociala relationer, sysselsätter och påverkar.

Kohtaamispaikkapäivät 2021

Tervetuloa virtuaalisille Kohtaamispaikkapäiville!

Soste

Den färska Socialbarometern visar att vårt servicesystem inte lyckades hjälpa alla befolkningsgrupper under coronaåret.

Projektkoordinator

Är du intresserad av ett omväxlande och intressant arbete inom föreningsvärlden?

Föreningscentren i tre olika landskap söker nya medarbetare till projektet Föreningskliniken (Föreningskliniken 2021–2023).

Järjestöjen rooli ja merkitys on suuri, jos ajatellaan niiden toimintaa osallisuuden, yhteisöllisyyden, vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan tarjoajina ja mahdollistajina sekä sitä kautta yksinäisyyden lievittymisenä.

För en tid sedan uppmanades det i en debattartikel i Ilkka-Pohjalainen (2.3.2021) att man borde investera mer i psykiska välmåendetjänster. ”Genom förebyggande arbete kan vi minska komplexiteten i psykiska problem.

Vaasan kesäyliopisto

Tervetuloa mukaan Geronet-maksuttomiin seniorikursseihin tammi-helmikuussa! 


Tänä keväänä kaikki ilmaiset Gerionet-seniorikoulutukset toteutetaan TURVALLISESTI ETÄNÄ, Google Meets-ympäristössä.

Katarina Blom

Det första Katarina Blom gör i sin föreläsning är att slå hål på myten att man ska tänka positivt om man vill må bra.
”Vi ska inte strunta i det jobbiga. Däremot kan vi komma närmare våra lyckokänslor om vi lär oss mer om hur hjärnan och människan fungerar”, säger hon.

Vapaaehtoisten tarinat - Frivilligas berättelser

Hjälp oss förmedla de frivilligas berättelser om bemötande.

Varför berättelser?

K-market Wasa

Österbottens Föreningar lottar ut en korg med delikatesser (på bilden) bland alla FÖRENINGAR som är verksamma i Österbotten och registrerat sig till SinneDit-onlinetjänsten före den 25.11. Dragningen äger rum den 26.11.2020 och vinnaren kommer att meddelas personligen.

Valtakunnallinen mielenterveysviikko

Tällä viikolla vietämme valtakunnallista mielenterveysviikkoa teemalla "Mistä tietää"? Mielenterveys ei ole stabiili, muuttumaton tila. Sitä koetellaan päivittäin tai useimmiten ainakin viikoittain tai kuukausittain erilaisten ärsykkeiden muodossa.

Yhdessä olemme enemmän

Vasa stad har inlett en imagekampanj, där lycka tas upp som stadens topptema. Det här är en fin och önskvärd sak och som organisationer inom tredje sektorn redan arbetat länge med.

Sydänliiton kunniapuheenjohtajaksi kutsuttu Matti Uusitupa ja Sydänliiton puheenjohtaja Paula Risikko

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen ei onnistu, jos kansanterveys- ja potilasjärjestöjen rahoitusta leikataan, kaiken lisäksi keskellä pahaa koronakriisiä ja hoitovelkaantumista.

Detta hände en dag under ett möte i Österbotten. Många föreningar var samlade och vi diskuterade bl.a. ett kommande evenemang. Landets regering höll samtidigt ett pressinformationstillfälle om coronaviruset.

Tukea / Stöd

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella toimii yli 7000 yhdistystä ja järjestöä, jotka tekevät arvokasta työtä arjen hyvinvoinnin eteen.

Kumppanuus ja osallisuus / Partnerskap och deltaktighet

Hur bygger vi ett fungerande partnerskap mellan organisationer, föreningar och den offentliga sektorn? I webbinariet om ett fungerande partnerskap, fick vi höra intressanta anföranden av både forskare och personer som utvecklar partnerskap i praktiken.

 

Vi erbjuder digistöd och hjälp på distans till våra medlemsföreningar vardagar kl. 12-14 på numret +358 50 466 8978 eller per epost it-tuki [at] pohy.fi.