Aktuella nyheter

Mera information och videohälsningar om hur vi jobbar vidare med den nya webbtjänsten för förenings- och medborgarverksamhet!

Aktuella videohälsningar (på finska).

Vuosikokous, kevätkokous, etäkokous, hybridikokous…Siviksen Kokouskäytännöt.fi -sivusto opastaa yhdistysten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen.

SinneDit.fi

Nu blåser det nya vindar i Sinnedit.fi!

Finlands första välfärdsområdesval ordnas den 23 januari 2022. Det finns 21 st välfärdsområden och val förrättas i samtliga. Temat för paneldiskussionen är föreningarna som samarbetspartner till välfärdsområdena, finansiering av välfärdsområdena samt social- och hälsovårdstjänster.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag 31 december 2021 med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar som förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 deltagare i Mellersta Finlands och över 10 delt

Österbottens Föreningar rf söker en deltidsanställd organisationsassistent på 66%.
Vi är en takorganisation för social – och hälsovårdsföreningar och arbetsplatsen är placerad i vårt föreningscentrum i Vasa, som finns beläget på Korsholmsesplanaden 44, II vån, 65100 Vasa.

Årets mentalhälsovecka har fokus på bemötande. Hur bemöter vi våra unga? Och hur bemöter vi oss själva på vår resa mot ett ökat välmående? 

Nästa års budgetarbete för kommuner och överföring av social- och hälsovårdstjänster till välfärdsområden har väckt en orolig debatt om driftsbidrag till föreningar, särskilt sote-föreningar.

Aluehallintovirasto

Södra Österbottens, Mellersta Finlands och Vasa sjukvårdsdistrikt har gått över till coronaepidemins accelerationsfas.

Hebu-hanke

I projektet ”Ett liv på egna villkor” i samarbetsområdet Vasa-Laihela har det från klienterna, deras anhöriga, de anställda inom servicen för personer med funktionsnedsättning och andra intressentgrupper samlat in synvinklar och åsikter för att utveckla modellen för personlig bud

Kuva kivistä

Toimivat ja laadukkaat palvelut tuovat viihtyvyyttä ja turvaa kuntalaisille. Niillä on myös painoarvoa, kun perheet miettivät mihin kuntaan asettuvat asumaan.
Mutta miten rakentaa hyvinvoiva kunta?

En video som presenterar Österbottens föreningsarbete har publicerats. I videon berättar personerna som deltar i föreningsarbetet med sina egna ord vad föreningar betyder för dem och hur föreningsarbetet hjälper dem i vardagen, bygger sociala relationer, sysselsätter och påverkar.

Kohtaamispaikkapäivät 2021

Tervetuloa virtuaalisille Kohtaamispaikkapäiville!

Soste

Den färska Socialbarometern visar att vårt servicesystem inte lyckades hjälpa alla befolkningsgrupper under coronaåret.

Projektkoordinator

Är du intresserad av ett omväxlande och intressant arbete inom föreningsvärlden?

Föreningscentren i tre olika landskap söker nya medarbetare till projektet Föreningskliniken (Föreningskliniken 2021–2023).

Järjestöjen rooli ja merkitys on suuri, jos ajatellaan niiden toimintaa osallisuuden, yhteisöllisyyden, vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan tarjoajina ja mahdollistajina sekä sitä kautta yksinäisyyden lievittymisenä.

För en tid sedan uppmanades det i en debattartikel i Ilkka-Pohjalainen (2.3.2021) att man borde investera mer i psykiska välmåendetjänster. ”Genom förebyggande arbete kan vi minska komplexiteten i psykiska problem.

Vaasan kesäyliopisto

Tervetuloa mukaan Geronet-maksuttomiin seniorikursseihin tammi-helmikuussa! 


Tänä keväänä kaikki ilmaiset Gerionet-seniorikoulutukset toteutetaan TURVALLISESTI ETÄNÄ, Google Meets-ympäristössä.

Katarina Blom

Det första Katarina Blom gör i sin föreläsning är att slå hål på myten att man ska tänka positivt om man vill må bra.
”Vi ska inte strunta i det jobbiga. Däremot kan vi komma närmare våra lyckokänslor om vi lär oss mer om hur hjärnan och människan fungerar”, säger hon.