Blogg arkiv | 2022

Under vecka 26 kansliet är öppet kl. 9-14. På fredag stänger vi kl. 13.
Kontoret är stängdt 4.7.-31.7.2022. Under den här tiden kan man varken hämta nycklar eller boka mötesrum.

Mera information och videohälsningar om hur vi jobbar vidare med den nya webbtjänsten för förenings- och medborgarverksamhet!

Aktuella videohälsningar (på finska).

Vuosikokous, kevätkokous, etäkokous, hybridikokous…Siviksen Kokouskäytännöt.fi -sivusto opastaa yhdistysten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen.

SinneDit.fi

Nu blåser det nya vindar i Sinnedit.fi!

Finlands första välfärdsområdesval ordnas den 23 januari 2022. Det finns 21 st välfärdsområden och val förrättas i samtliga. Temat för paneldiskussionen är föreningarna som samarbetspartner till välfärdsområdena, finansiering av välfärdsområdena samt social- och hälsovårdstjänster.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag 31 december 2021 med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar som förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 deltagare i Mellersta Finlands och över 10 delt