Blogg arkiv | 2021

Österbottens Föreningar rf söker en deltidsanställd organisationsassistent på 66%.
Vi är en takorganisation för social – och hälsovårdsföreningar och arbetsplatsen är placerad i vårt föreningscentrum i Vasa, som finns beläget på Korsholmsesplanaden 44, II vån, 65100 Vasa.

Årets mentalhälsovecka har fokus på bemötande. Hur bemöter vi våra unga? Och hur bemöter vi oss själva på vår resa mot ett ökat välmående? 

Nästa års budgetarbete för kommuner och överföring av social- och hälsovårdstjänster till välfärdsområden har väckt en orolig debatt om driftsbidrag till föreningar, särskilt sote-föreningar.

Aluehallintovirasto

Södra Österbottens, Mellersta Finlands och Vasa sjukvårdsdistrikt har gått över till coronaepidemins accelerationsfas.

Hebu-hanke

I projektet ”Ett liv på egna villkor” i samarbetsområdet Vasa-Laihela har det från klienterna, deras anhöriga, de anställda inom servicen för personer med funktionsnedsättning och andra intressentgrupper samlat in synvinklar och åsikter för att utveckla modellen för personlig bud

Kuva kivistä

Toimivat ja laadukkaat palvelut tuovat viihtyvyyttä ja turvaa kuntalaisille. Niillä on myös painoarvoa, kun perheet miettivät mihin kuntaan asettuvat asumaan.
Mutta miten rakentaa hyvinvoiva kunta?

En video som presenterar Österbottens föreningsarbete har publicerats. I videon berättar personerna som deltar i föreningsarbetet med sina egna ord vad föreningar betyder för dem och hur föreningsarbetet hjälper dem i vardagen, bygger sociala relationer, sysselsätter och påverkar.

Kohtaamispaikkapäivät 2021

Tervetuloa virtuaalisille Kohtaamispaikkapäiville!

Soste

Den färska Socialbarometern visar att vårt servicesystem inte lyckades hjälpa alla befolkningsgrupper under coronaåret.

Projektkoordinator

Är du intresserad av ett omväxlande och intressant arbete inom föreningsvärlden?

Föreningscentren i tre olika landskap söker nya medarbetare till projektet Föreningskliniken (Föreningskliniken 2021–2023).

Järjestöjen rooli ja merkitys on suuri, jos ajatellaan niiden toimintaa osallisuuden, yhteisöllisyyden, vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan tarjoajina ja mahdollistajina sekä sitä kautta yksinäisyyden lievittymisenä.

För en tid sedan uppmanades det i en debattartikel i Ilkka-Pohjalainen (2.3.2021) att man borde investera mer i psykiska välmåendetjänster. ”Genom förebyggande arbete kan vi minska komplexiteten i psykiska problem.

Vaasan kesäyliopisto

Tervetuloa mukaan Geronet-maksuttomiin seniorikursseihin tammi-helmikuussa! 


Tänä keväänä kaikki ilmaiset Gerionet-seniorikoulutukset toteutetaan TURVALLISESTI ETÄNÄ, Google Meets-ympäristössä.