Blogg arkiv | oktober 2020

Yhdessä olemme enemmän

Vasa stad har inlett en imagekampanj, där lycka tas upp som stadens topptema. Det här är en fin och önskvärd sak och som organisationer inom tredje sektorn redan arbetat länge med.