Blogg arkiv | 2020

Yhdessä olemme enemmän

Vasa stad har inlett en imagekampanj, där lycka tas upp som stadens topptema. Det här är en fin och önskvärd sak och som organisationer inom tredje sektorn redan arbetat länge med.

Sydänliiton kunniapuheenjohtajaksi kutsuttu Matti Uusitupa ja Sydänliiton puheenjohtaja Paula Risikko

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen ei onnistu, jos kansanterveys- ja potilasjärjestöjen rahoitusta leikataan, kaiken lisäksi keskellä pahaa koronakriisiä ja hoitovelkaantumista.

Detta hände en dag under ett möte i Österbotten. Många föreningar var samlade och vi diskuterade bl.a. ett kommande evenemang. Landets regering höll samtidigt ett pressinformationstillfälle om coronaviruset.

Tukea / Stöd

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella toimii yli 7000 yhdistystä ja järjestöä, jotka tekevät arvokasta työtä arjen hyvinvoinnin eteen.

Kumppanuus ja osallisuus / Partnerskap och deltaktighet

Hur bygger vi ett fungerande partnerskap mellan organisationer, föreningar och den offentliga sektorn? I webbinariet om ett fungerande partnerskap, fick vi höra intressanta anföranden av både forskare och personer som utvecklar partnerskap i praktiken.

 

Vi erbjuder digistöd och hjälp på distans till våra medlemsföreningar vardagar kl. 12-14 på numret +358 50 466 8978 eller per epost it-tuki [at] pohy.fi.

Österbottens delaktighetsarena flyttas till hösten och ordnas den 30 september 2020.

Österbottens Föreningar rf (POHY) har beslutat enligt styrelsens föreskrifter om följande åtgärder för att bromsa upp spridningen av coronaviruset. Vi rekommenderar även dessa åtgärder för andra grupper.

Yksinäinen keinu

Finland är föreningarnas förlovade land och deras roll och betydelse är både stor och erkänd. I Österbotten har vi ca 3800 föreningar och i södra Österbotten är mängden föreningar minst lika stor.