Bli medlem

Pohjanmaan Yhdistykset ry - Österbottens Föreningar rf (POHY), tidigare Vasanejdens Föreningar rf, har som syfte att stöda befolkningens välmående i Österbotten, främja samarbetet mellan medlemsföreningarna och deras samarbete med både den offentliga sektorn och andra aktörer, samt fungera som gemensam mötesplats.

Som medlem i föreningen kan godkännas en registrerad förening eller klubb som verkat på social- och hälsovårdsområdet eller ett juridiskt samfund eller en stiftelse som godkänner föreningens syfte. Till understödsmedlem kan godkännas en privat person, ett juridisk samfund eller en stiftelse som vill stöda föreningens målsättningar och verksamhet. 
Medlemsavgiften år 2022 är 40 € per förening/understödsmedlem.

 

Bli medlem här!