Händelser & Utbildning

oktober 2021

Minister Henriksson och ”Europa är vi”-turnén kommer till Vasa

25.10.2021 - 14:00 till 16:15

Justitieminister Anna-Maja Henriksson bjuder in alla Vasabor och österbottningar att dela med sig av sina tankar om hur demokrati och deltagande kan stöda lycka och ett gott liv. Evenemanget i Vasa den 25 oktober ingår i Finlands ministrars ”Europa är vi”-turné.

Vad är ett gott liv nu och i framtiden? Vad betyder demokrati och deltagande för dig? Vilka möjligheter att delta bidrar på bästa sätt till ett gott liv? Kom och berätta för justitieminister Anna-Maja Henriksson vad du anser om behoven att utveckla framtiden för demokrati i Vasa, Österbotten och Europa.

Diskussionsmötet, som arrangeras på Hanken i Vasa (Biblioteksgatan 16), är en del av ministerturnén ”Europa är vi”. I höst och vinter kommer ministrarna att resa runt i landet och höra vad finländarna anser och önskar i fråga om Europas framtid. Evenemangsserien är en del av konferensen om Europas framtid. Allmänhetens åsikter samlas också in på den öppna webbplattformen för konferensen om Europas framtid. Åsikterna förs vidare och blir en del av EU:s överläggningar om vilket slags Europa vi vill bygga.

Diskussionsmötet inleds med anföranden av justitieminister Henriksson, Europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natri, lektor Anders Fransén och forskare Thomas Karv från Åbo Akademi samt regionservicechef Suvi Aho från Vasa stad och Katja Lösönen från Kalevala Kvinnoförbundet. De behandlar sambandet mellan demokrati och ett gott liv. Därefter svarar minister Henriksson på frågor från elever vid gymnasieskolor i Vasa och publiken har möjlighet att ställa frågor. Diskussionsledare är Anna Bertills.

Evenemanget är öppet för alla men kräver förhandsanmälan. Anmäl dig senast den 20 oktober 2021 via denna länk. Evenemangets språk är finska, svenska och engelska.

Evenemanget arrangeras av justitieministeriet, Vasa stad och Österbottens förbund.

 

Programmet för evenemanget i Vasa

Framtiden för demokrati, deltagande och ett gott liv i Finland och Europa – hur säkerställer vi den?

Måndagen den 25 oktober 2021, kl. 14.00–16.15
Hanken, Biblioteksgatan 16, Vasa

13:30 framåt anmälan och kaffeservering
14.00 Evenemanget öppnas, landskapsdirektör Kaj Suomela, Österbottens förbund
14.05 Som i Strömsö? Synpunkter på främjandet av demokratin och deltagandet i Finland och Europa, justitieminister Anna-Maja Henriksson
14.15 Demokratins framtid i Europa, Europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natri
14.25 Dialog: Hur förverkligas demokrati och delaktighet i människornas vardag och hur stöder de ett gott liv?
I diskussionen deltar regionservicechef Suvi Aho, Vasa Stad, lektor Anders Fransen, Vasa Övningsskola, forskare Thomas Karv, Åbo Akademi samt Katja Lösönen, Kalevala Kvinnoförbundet
14.50 Ungdomarnas frågestund, Vaasan lyseon lukio, Vasa övningsskolas gymnasium och IB-linjen
15.15 Publikdiskussion om framtiden för deltagande och ett gott liv i Vasa, Finland och Europa
16.05 Sammanfattning, enhetschef Niklas Wilhelmsson, justitieministeriet
16.15 Evenemanget avslutas

Läs mer:
Ministerturnén
Konferensen om Europas framtid, webbplattformen

Ytterligare information:
Maria Swanljung, justitieministerns specialmedarbetare, tfn 050 520 9395, fornamn.efternamn [at] gov.fi
Niklas Wilhelmsson, enhetschef/justitieministeriet, tfn 0295 150 348, fornamn.efternamn [at] gov.fi (utvecklandet av demokratin)
Susanna Slotte-Kock, ansvarig för externa relationer/Vasa stad, tfn 040 685 1187, fornamn.efternamn [at] vaasa.fi (arrangemang av evenemanget)

Innovation för lokalsamhällets bästa – en temakväll om innovation i föreningslivet

26.10.2021 - 18:00 till 19:30

Plats 
Evenemanget hålls via nätet. 
Länken till evenemanget skickas senare till den e-postadress du anger vid anmälningen. 

Temakvällen har som mål att inspirera till lokal utveckling och innovation! Kom med och ta del av inspirerande praktiska exempel och kunskap om innovation i föreningslivet - innovation för lokalsamhällets bästa! Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla.  Läs mer och anmäl dig

Program  
Med på temakvällen har vi Fredrik Björk och Nils Phillips från Gräsrotsakademin i Skåne. De delar med sig av konkreta exempel på innovation från den skånska landsbygden och berättar om vad innovation i föreningslivet kan innebära. Dessutom får vi höra lokala experter berätta om vad som är aktuellt på området här i Österbotten! Ann-Sofi Backgren från Landsbygdsnätverket berättar om hur det just nu finns alla chanser för föreningar att utveckla förnyelseinriktade projekt och Kenneth Nordberg från Åbo Akademi berättar om projektet svenska modeller för sociala innovationer i landsbygdsutveckling (SMIL), som testar nya typer av partnerskap mellan kommuner och föreningar. 

Detaljerat program

Föreningarna på sjukhuset -webbinarium

28.10.2021 - 09:00 till 11:15

Välkommen med på det årliga evenemanget Föreningarna på sjukhuset!

Vi får bl.a. höra nyheter gällande samkommunen för Österbottens välfärdsområde, information om kunders delaktighet inom Österbottens välfärdsområde, vad som just nu är aktuellt med H-huset, föreningssamarebetet inom social- och hälsovården, hur man kan vara med i utveckling och stöd av tjänster genom kamratstöd och erfarenhetstalare samt presentation av den nya TOIVO-appikationen.

Bifogat hittar du reklamflyern.  

Dagen ordnas tryggt på distans via Teams, ingen förhandsanmälan behövs. 

september 2021

POHY:s träffar för små medlemsföreningar och volontäraktörer

28.09.2021 - 12:00 till 13:00
12.10.2021 - 12:00 till 13:00
26.10.2021 - 12:00 till 13:00
09.11.2021 - 12:00 till 13:00
23.11.2021 - 12:00 till 13:00

Plats: Österbottens Föreningars Caféet- utrymmen, Korsholmsesplanaden 44, 1 vån.


Nu är det dags att samlas tillsammans med POHY:s små medlemsföreningar och volontäraktörer och ta steget mot live-arrangerade evenemang och utbildningar. Tillsammans kan vi planera aktiviteter för senhösten och början av året, vi tar oss an teman som ork och välmående, men också andra aktuella ämnen och teman som intresserar er.
Vi ses på vårt goda humörs kaffeträff, ingen förhandsanmälning behövs.

Tid: 

  • 26.10.2021 - 12:00 - 13:00 Hälsa och välmående, Marina
  • 09.11.2021 - 12:00 - 13:00 Aktuella teman, Kitty
  • 23.11.2021 - 12:00 - 13:00 Hälsa och välmående, Marina

 

 

 

 

 

 

november 2021

Oma olo-informationstillfälle

03.11.2021 - 18:00 till 19:00

Plats: hybridtillfälle, Teams och caféet
Korsholmsesplanaden 44, 1:a vån.

Välkommen till Omaolo-infotillfället!

Omaolo är en elektronisk ärendehanteringskanal inom social- och hälsovården som underlättarkundens egenvård och bedömning av symtom. Genom verktyget kan vårdpersonal ge kundenändamålsenlig rekommendation för vård och behandling av symtom. Omaolo väntas bespararesurser inom social- och hälsovården och samtidigt underlätta kundens ärendehantering. Omaolo har 16 stycken olika symtombedömningar, varav tre tas i bruk i Österbotten. Kaffeservering

 

Österbottens sote-föreningsarena

09.11.2021 - 17:00 till 19:00

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn samt Teams

Vid evenemanget presenteras nyheter om soteutvecklingen i Österbotten ur beredningsorganisationens  och soteföreningarnas synvinkel. Syftet är att stärka samarbetet i det framtida välfärdsområdet i Österbotten. Programmet innehåller bl.a. talturer av sote-förändringens beredskapsarbetsgrupp i Österbotten samt olika föreningar.

För mer information kontakta
Reeta Valta
Föreningsexpert, Järjestöjen sote-muutostuki
Egentliga Finland | Satakunta | Österbotten
reeta.valta [at] yhteisokeskus.fi | 044 9895937

Att leva med missbrukssjukdom

10.11.2021 - 15:00 till 17:15

Plats: på distans, Teams

I evenemanget medverkar bl.a. Anne Salovaara-Kero (direktör Österbottens kriscenter Valo), Mika Nevasaari (chef för missbrukarcentret i Vasa), Stina Österbro (rullstolsburen anhörig till alkoholmissbrukare) och Lina Ulfsdotter (USM, understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård).