Händelser & Utbildning

maj 2021

Att leva med ångest - informationstillfälle

10.05.2021 - 15:00 till 17:00

Elämää ahdistuksen kanssa

Målgrupp: Till alla som är intresserade av ämnet
Tid: måndag 10.5.2021 kl. 15 – 17
Plats: Teams
Teams-länk: https://bit.ly/3v0Viov
Anmälan: Ingen förhandsanmälan behövs, du kan delta direkt genom att klicka på länken.

POHY Speakers Corner

18.05.2021 - 17:00 till 18:15

Plats: Teams
Delta via länken: http://bit.ly/SpeaCo 

POHY Speakers Corner

Föreningarnas tips på god praxis - Kom och lyssna och låt dig inspireras!

I POHY:s nyaste seminarieserie, Speakers Corner, erbjuder vi medlems-föreningarna möjligheten att presentera sin verksamhet och bästa praxis, samt utveckla nya sätt att samarbeta och nätverka med områdets olika aktörer. Varje gång ryms fyra föreningar med att presentera sin verksamhet. Evenemanget är öppet för alla.
Välkommen med!

De här medlemsföreningarna presenterar sin verksamhet den 18.5.2021:

  • Merenkurkun kuluttajat - Kvarkens konsumenter

  • Crohn ja Colitis ry

  • Project Liv

  • Vaasan Seudun Diabeetikot

Vi pratar om pengar och välmående i Vasa

27.05.2021 - 17:00 till 19:00

Puhutaan rahasta ja hyvinvoinnista

Föreningarnas verksamhet måste ses som en integrerad del av kommunens arbete för att främja välmående och hälsa. Föreningsbaserade bidrag och föreningars aktiviteter som skapar medverkan och välmående måste beaktas i kommunens välfärdsplan som en del av åtgärderna för alla åldrar och målgrupper.

MER INFORMATION OM EVENEMANGET

Yksi Elämä Pohjanmaa -nätverkets evenemang Vi pratar om pengar och välmående i Vasa är ett kommunalvalsevenemang.
Välkommen med och lyssna på talturer som främjar välmående i kommunen. Du kan delta i evenamnget via den här länken: http://bit.ly/puhutaanrahasta

Påverka Österbottens framtid

28.05.2021 - 09:00 till 12:00

Påverka Österbottens framtid - Vaikuta Pohjanmaan tulevaisuuteen

Österbottens förbund har börjat utarbeta Österbottens landskapsstrategi 2022–2025. Landskapsstrategin består av två delar: en landskapsöversikt och ett landskapsprogram. Landskapsöversikten sträcker sig till år 2050. I den anges de strategiska riktlinjerna för landskapets utveckling på lång sikt. Landskapsprogrammet gäller åren 2022–2025 och upptar utvecklingsmål som är baserade på landskapets möjligheter, behov, kultur och andra särdrag.

Mera information om beredningen av landskapsstrategin

Österbottens nya landskapsstrategi kommer att utgå från fenomen. I praktiken innebär detta att landskapsstrategin beskriver hur väsentliga förändringsfenomen påverkar utvecklingen i Österbotten samt genom vilka mål och åtgärder man försöker bemöta konsekvenserna av dessa fenomen.

Mer information om de väsentliga förändringsfenomenen

Vi samlar in stoff till strategiarbetet bl.a. genom enkäter och workshoppar. Nästa steg i processen är:

Enkät:  De långsiktiga målen för landskapet

Som bilaga finns en visionsram som utarbetats inom framtidsarbetet i Österbotten. Utifrån visionsramen ska de långsiktiga målen för landskapet formuleras.
Du kan kommentera visionssatserna i visionsramen på adressen https://www.lyyti.fi/questions/6e1d4faab3. I enkäten kan du också tala om för oss om det är något väsentligt som du tycker saknas i visionsramen. Enkäten är öppen till slutet av april 2021.

Strategiworkshop II
Tid: fredag 28.5.2021 kl. 9.00–12.00
Plats: Microsoft Teams + plattformen Howspace (länkarna skickas per epost)
Anmälning: senast den 20 maj
Tema: Genom vilka åtgärder försöker vi bemöta konsekvenserna av de väsentliga förändringsfenomenen?

Mer information: Irina Nori, irina.nori [at] obotnia.fi, tel. 044 032 0644

augusti 2021

Kandidater sökes till Rådet för personer med funktionsnedsättning i Vasa

31.08.2021 (Hela dagen)

Vaasa - Vasa

 

Stadsstyrelsens mandatperiod 2021-2023
Kommunalvalet kommer att hållas i juni, och därmed kommer sammansättningen av Rådet för personer med funktionsnedsättning i Vasa att förnyas för stadsstyrelsens nästa mandatperiod 2021-2023. Organisationerna kan alltså meddela sin kandidat till medlem och/eller suppleant i Rådet för personer med funktionsnedsättning i Vasa rådets sekreterare senast i slutet av augusti.

Elisabeth Hästbacka
Tillgänglighetskoordinator • Sekreterare för Rådet för personer med funktionsnedsättning
+358 40 095 6221
elisabeth.hastbacka [at] vaasa.fi