Vad?

Hinderbaneloppet Solf OCR Kids har ordnats av föräldraföreningen Solf Hem och Skola under åren 2017–2019 för skolbarn från Solf, Sundom och Tölby-Vikby skolor. Runt hinderbaneloppet uppstod en familjedag med olika aktiviteter, som erbjöd familjerna en chans att lära känna varandra utanför klassrummet.

Familjeevenemanget har årligen dragit mellan 200–250 personer och blev en succé som inspirerat andra hinderbanelopp att utveckla koncept för hela familjen. Genom ett brinnande intresse, samarbeten, talkokraft och ”vi-anda” skapades ett lyckat koncept.

Hinderbaneloppets mål är att barnen skall hjälpas åt och klara sig över hindren tillsammans. Alla barn skall klara banan på sitt sätt. Vissa hinder klarar man inte själv och då får man samarbeta för att ta sig över hindren tillsammans.

Barn på hinderbanans klättervägg i Solf.

Varför?

Det fanns inget motsvarande lokalt evenemang för barn, så föreningen kavlade upp ärmarna och skapade det. Målet var att ge barnen en upplevelse. Man ville ordna något som erbjöd rörelse, motion och frisk luft och som var utmanande och roligt. Barnen behövde inte tävla, utan de fick välja om de ville ta tid eller inte. Sluttiden var inte det viktiga utan det att barnen fick utmana sig själva. Alla deltagare fick medalj. Med evenemanget ville man också aktivera föräldrar och ge dem en möjlighet att få kontakt med varandra. Man ville föra föräldrar, barn och lärare närmare varandra.

Hur?

 

Idén till Solf OCR Kids föds

Fröet till idén såddes år 2016 när styrelsemedlemmarna Peik Kjerulf och Hanna Svarvars deltog i hinderbaneloppet Toughest i Umeå och blev inspirerade. Idén fortsatte gro och när flera av föreningens styrelsemedlemmar deltog i det lokala hinderbaneloppet EnergyRun i Sundom kom idén om ett hinderbanelopp för barn att mogna. Föreningen utvecklade det egna konceptet Solf OCR Kids och på hösten 2017 hölls evenemanget för första gången. Att ordna ett hinderbanelopp som riktade sig till barn var då en nyhet och väckte mycket intresse.

Evenemanget blev mycket mer än ett lopp, det blev en familjedag med aktiviteter för hela familjen. Man hade olika aktiviteter så som lotterier, våffelförsäljning, käpphäst-hoppning, ansiktsmålning, ponnyridning och en minihinderbana för de yngre barnen. Frivilliga brandkåren deltog också med program.

Planering och organisering krävdes

Att ordna ett hinderbanelopp med ett så stort antal deltagare är krävande. Solf OCR Kids var ett stort projekt för föreningen och de tillsatte därför ett team på 5–6 personer som stod för arrangemanget. Närmare evenemanget hjälpte sedan hela styrelsen till. En stor arbetsinsats har krävts i form av planering av evenemanget, bygget av hinderbanan, samt av funktionärerna på plats under evenemanget.

Evenemanget ordnades i september när vädret var lämpligt och planeringen inleddes redan på våren. En vecka före evenemanget började banan byggas och pannlamporna sken i skogen på Solf IK:s spånbana, där evenemanget ordnades. Under själva loppet behövdes ca 50–60 funktionärer, loppen hade mellan 24–30 hinder och vid varje hinder fanns en vuxen med som funktionär.

Samarbeten och talkokraft

Evenemanget blev ett gott exempel på sektoröverskridande samarbeten. Korsholms kommun var en viktig samarbetspart. Exempelvis lånade fritidssektorn ut utrustning som behövdes till loppet. Solf IK var också med som samarbetspart. Loppet hölls på deras spånbana i Solf och idrottsföreningen lånade ut den tidtagarutrustning som behövdes.

En viktig insats var det talkoarbete som invånare bidrog med. Många föräldrar och andra frivilliga ställde upp och var med från år till år. Talkoarbetet gjordes med glada miner och vi-anda. Föreningen lyfter fram att det är ett viktigt jobb att skapa en god känsla bland de frivilliga, på så sätt har man också lättare att få folk att ställa upp.

Man samarbetade också med föräldraföreningarna i Sundom och Tölby-Vikby. Styrelsemedlemmar från dessa föreningar ställde upp som funktionärer på evenemanget, trots att föreningarna inte var officiella medarrangörer. På detta sätt stärkte man banden mellan grannbyarna.

Man fick också hjälp av företagssponsorer. Föreningen tog kontakt med företag och berättade om idén. I utbyte mot sponsorering erbjöd man företagen synlighet, bland annat på en logovägg som deltagarna kunde ta bilder vid under evenemanget. Hinderbaneloppen Toughest och EnergyRun bidrog med att bygga egna ”lite häftigare” hinder till loppen.

Fortsättningen

Solf Hem och Skola har planer på att ordna evenemanget Solf OCR Kids även framöver. Den sittande styrelsen hoppas på att kunna fortsätta på det arbete som tidigare styrelser gjort för att kunna hålla OCR Kids i egen tappning. Det innebär att i fortsättningen, och om coronaläget tillåter, kommer evenemanget ordnas enligt den ursprungliga modellen.

När Solf OCR Kids ordnades för första gången fanns inte motsvarande lokala evenemang. Evenemanget har bidragit till att inspirera andra lokala hinderbanelopp att ordna evenemang för hela familjen.

Mer information

 

Föreningens sidor
Startsida – Solf Hem och Skola rf
Solf Hem och Skola rf – Home | Facebook

Videon från Solf OCR Kids
Solf OCR Kids 2018
Solf OCR Kids 2017

Kontakta föreningen
Roland Träskelin
roland.traskelin@abo.fi

Tips för ordnande av lyckade evenemang, baserade på Solf OCR Kids

 

· Gör det ni är intresserade av. Att arrangörerna har ett brinnande intresse är en framgångsfaktor. Fråga era styrelsemedlemmar: Vad är du intresserad av? Vad skulle du vilja förverkliga?

 

· Skapa en god stämning. Det är ett viktigt jobb att skapa god känsla och en vi-anda bland de frivilliga. Detta gör det lättare att få folk att ställa upp på talko från år till år.

 

· Tillsätt ett evenemangsteam med tydlig ansvarsfördelning och styrelsens stöd. Påbörja planeringen i god tid.

 

· Samarbeta med olika typer av organisationer. Skaffa olika samarbetspartners, detta ger många fördelar och kan även minska kostnaderna.

 

· Rätt attityd vidareutvecklar evenemanget. Att ständigt sträva till förbättring har varit en av de framgångsfaktorer som gjort Solf OCR Kids evenemangen lyckade. Arrangörernas attityd var att sträva mot utveckling av evenemanget. Man frågade sig vad man kan göra lite bättre och tänkte vidare, bredare och svårare.

 

Skip to content