Vad?

Pörtom Ungdomsförening skaffade en smartpostpaketautomat till byn. Paketautomaten gör det möjlig för byborna att både skicka och ta emot paket.

 

Varför?

Posten är viktig för byns invånare och företag. Tidigare fanns posten på byabutiken, men då butiken stängde fanns inte längre någon post i byn. Paketautomaten fyller ett behov hos byns invånare och företag.

 

Hur?

Ungdomsföreningen anskaffade automaten via posten år 2019. Föreningen finansierar och sköter om automaten. Automaten får kostnadsfritt stå i kommunens servicecenter intill biblioteket. På en liten ort känner folk varandra och samarbete och kommunikation fungerar smidigt. Personalen på servicecentret ser efter automaten och ringer ungdomsföreningen om något inte fungerar. Ungdomsföreningen i sin tur kontaktar posten vid eventuella servicebehov. Automaten har en årsavgift som föreningen finansierar via egen verksamhet samt genom bidrag. Automaten används flitigt av byborna och det finns efterfrågan på längre öppethållningstider samt en större automat.

Pörtom UF:s tips på framgångsfaktorer:

  • Vi gör det som behöver göras, och det har breddat vår verksamhet
  • Vi vill att byn ska leva och därför vill vi satsa på att de ska hända i byn
  • Ungdoms och barnverksamhet gör föreningen känd för yngre
  • Var inte rädda att prova på. Om man inte har prövat, så vet man inte om det fungerar!
  • Om det inte fungerar, så prova på något nytt!
  • Gör sådant som ni själva tycker är roligt
  • Ha upp ögonen för vad andra gör och hämta inspiration

Kontakt och mer info

2023

Pörtom Ungdomsförening
Ordförande Malin Haka: malinhaka@hotmail.com
Facbook
Instagram

Mer info om paketautomaten:
Pörtom UF rycker in – byn får paketautomat – Sydin

Skip to content