Vad?

I Nykarleby har det nyligen byggts en pumptrackbana för BMX och terrängcykling. Under processen har föreningen Nykarleby BMX & MTB rf grundats. Förutom pumptrackbanan har den nygrundade föreningen även byggt ramper vid stjärnhallen i Nykarleby, som kan användas exempelvis för att åka med skateboard, skooter och BMX cykel. Bakom initiativet till den nya föreningen och byggena står paret Heidi Backman och Toby Brason. Inom deras familj finns ett brinnande intresse för cykelsport och de kavlade därför upp ärmarna för att tillsammans med andra lokalinvånare skapa nya fritidsmöjligheter i sin hemstad.

Pumptrack bana byggs i Nykarleby.

Varför?

Toby och Heidi märkte ett växande intresse för cykelsport i Nykarleby, men det fanns inte ändamålsenliga platser att utöva sporterna på. Cykelsporterna intresserar många olika åldersgrupper och man ville erbjuda alternativ till de traditionella lagsporterna. Cykelsporter är lättillgängliga, för de flesta har en cykel hemma. Sport ger möjligheter till motion, glädje och gemenskap.

Barn vid ramperna.

Hur?

Under en resa till Umeå inspirerades Toby och Heidi av hur det där satsats på cykelsporter. Det väckte tanken att man kunde skapa något liknande i Nykarleby. När de diskuterade idén med sina vänner märkte de att det fanns ett intresse för detta i Nykarleby. Tillsammans tog man en proaktiv attityd för att själva skapa det man efterfrågade. Toby och Heidi framhäver att de som utövar sporterna i praktiken har den bästa förståelse för hurudana platser som behövs för utövandet.

 

För att lyckas verkställa sina idéer har de aktivt sökt samarbetspartners. Av Nykarleby stad fick man tillgång till marken där pumptrackbanan kunde byggas. De kontaktade Aktion Österbotten och ansökte om finansiering till bygget, men för att kunna söka stöd måste de bilda en förening. Detta blev startskottet för bildandet av föreningen Nykarleby BMX & MTB rf. Föreningen sökte sedan stöd för bygget av pumptrackbanan från Leader Aktion Österbotten och stödet beviljades. Många talkotimmar lades ner i byggande av banan. Man annonserade om talkot på sociala medier och många vänner och bekanta deltog. Projektet krävde planering och koordinering för lyckat genomförande. Toby hade tidigare erfarenhet av markarbete och hans kunnande var till stor hjälp under bygget.

 

Sedan start har föreningen hela tiden hållit ögonen öppna för nya samarbetsmöjligheter. Exempelvis har föreningen Lions Club Nykarleby bidragit med medel till verksamheten och Nykarleby Ridklubb har bidragit med material till bygget, genom att ge bort sand från ett ridhus. Föreningen har gjort ett aktivt val att vara så inkluderande som möjligt i sin verksamhet och har välkomnat invånare att delta i talkon.

 

När det gäller ramperna vid Stjärnhallen, så har föreningen byggt dem i samarbete med Nykarleby kultur och fritid. Staden har stöttat bygget finansiellt och föreningen har inhandlat material och byggt ramperna på talko. Staden har även tipsat intresserade ungdomar om bygget så att de kunnat delta i talkot.

 

Föreningens proaktiva ”det här fixar vi” attityd och målmedvetna arbete har möjliggjort nya fritidsmöjligheter för invånarna i hemstaden Nykarleby. Vill du veta mer om byggena och föreningens verksamhet? Kontakta då föreningen med hjälp av uppgifterna nedan:

Skip to content