Innovativa föreningar

Workshoppar, övningar och tips för att jobba med innovation i föreningslivet

Föreningens innovationsstig – Workshoppar, övningar och tips

Dessa workshoppar och övningar har testats i praktiken med österbottniska föreningar och sammanställts till ett koncept med två workshoppar samt tips och råd för fortsatt innovationsarbete.  

En ökad förståelse för behovet man jobbar med kan höja gruppens motivation och en gemensamt definierad utmaning gör det tydligt för alla vad det är man jobbar för. Därför rekommenderar vi att man sätter en god grund för innovationsarbetet genom att börja med workshoppen Vår utmaning.
Idégenereringsworkshoppen är vår mest beprövade workshop och man kan också börja direkt från denna. I idégenereringsworkshoppen får kreativiteten florera, många idéer tas fram och man väljer sedan gemensamt en eller flera idéer som man vill vidareutveckla och verkställa.

Vi delar med oss av tips för er fortsatta väg längs innovationsstigen: I steg tre vidareutvecklas idén för att sedan provas i steg fyra. Steg fem uppmuntrar till spridning av lyckade koncept, så att flera kan ta del av dem och uppnå positiv förändring i sina föreningar och lokalsamhällen!   

 

l
Steg 1

Workshop: Vår utmaning

Steg 2

Workshop: Idégenerering

Steg 3 - 5

Tips för utveckling, testning och spridning!

Föreningens innovationsstig: Modellen är vidareutvecklad på basen av Svenska kyrkans modell ”Fem steg mot innovation”. Innehållet i de olika stegen har omarbetats på basen av erfarenheter från projektet Innovativa föreningar Österbotten.

Skip to content