Innovativa föreningar

Innovativa föreningar

De österbottniska föreningarna är innovativa! Under projektets gång har vi fått imponeras av den mångsidiga verksamhet som föreningarna ordnar. På denna sida hittar du inspiration och best practice från österbottniska föreningar. Vi hoppas att materialet kan stöda din förenings verksamhet. Tillsammans skapar vi ett rikt föreningsliv, upplevelser och service i våra lokalsamhällen! 

Inspireras av 12 nyskapande föreningsidéer från Österbotten

Framgångsfaktorer

Vad är utmärkande för en innovativ förening? Vad skall man stärka om man vill öka sin förenings innovativitet och livskraft? Detta är en sammanställning av framgångsfaktorer baserat på de diskussioner vi haft med föreningar under projektet. Det finns vissa gemensamma nämnare mellan föreningarna, men även unika framgångsfaktorer som är förenings- och utmaningsspecifika. Genom att identifiera framgångsfaktorer hoppas vi kunna bidra med kunskap som kan hjälpa andra föreningar att utveckla sin verksamhet.

1. Våga!

Våga ta risker och pröva på nya koncept. Om man inte har prövat, så vet man inte om det fungerar! Om det inte lyckas, så gör ändringar och försök på nytt. Våga satsa på det ni tror på!

2. Bygg på intressen

Gör sådant som ni själva är intresserade av och tycker är roligt. Att ha ett brinnande intresse för något ger drivkraft. Fråga era styrelsemedlemmar: Vad är du intresserad av? Vad skulle du vilja förverkliga?

3. Ta vara på idéer

Sök inspiration och håll upp ögonen för vad andra gör. Samla in idéer i byn och bland föreningsmedlemmarna. Var lyhörd och lyssna på vad som önskas. Diskutera och vidareutveckla olika idéer tillsammans inom föreningen.

4. Svara på behov

Svara på lokala behov. Vad behövs i er by? Jobba för byns livskraft genom att skapa det som behövs lokalt. ”Vi vill att byn ska leva och därför vill vi satsa på att det ska hända i byn.” (Pörtom UF).

5. Social gemenskap

Skapa god stämning och gemenskapskänsla inom föreningen. Det är ett viktigt jobb att skapa en vi-anda bland de frivilliga. Detta gör det lättare att få folk att ställa upp på talko från år till år. Att man har roligt tillsammans gör folk motiverade att ställa upp på frivillig basis. Sammansvetsa styrelsen genom att göra roliga saker tillsammans!

6. Hitta era drivkrafter

Identifiera era individuella drivkrafter och gemensamma mål. Engagerade frivilliga som vet sina drivkrafter, är en stor resurs. Gemensamma och motiverande mål ökar engagemanget.

 

7. Mångfald, alla behövs och är viktiga

Bygga en mångsidig verksamhet där människors olika kunnande uppskattas och kompletterar varandra. Ta med folk i alla åldrar och samarbeta över generationer, alla behövs och kan bidra till verksamheten! Visa uppskattning till talkoarbetare och frivilliga.

8. Satsa på rekrytering

Våga ta kontakt direkt med personer och fråga om det finns intresse att komma med i verksamheten. Fråga efter talkokrafter på sociala medier. Ungdoms- och barnverksamhet gör föreningen känd för yngre.

9. Samarbeta

Skaffa olika samarbetspartners. Genom samarbete får man tillgång till mångsidigt kunnande och mera resurser för förverkligande av idéer. Samarbeta fördomsfritt med olika typer av organisationer: andra föreningar, kommuner, välfärdsområdet och företag. Samarbeta inom byn och över byagränser.  Skapa och stärk samarbetsnätverk. Upprätthåll en god kommunikation med samarbetspartners.

10. Planera och organisera

Att förverkliga goda idéer kräver också förmåga att planera, organisera och skapa kontinuitet. Satsa på långsiktig planering och publicera information i god tid. Se till att ha tillräckliga resurser och tydlig ansvarsfördelning. Regelbundna träffar skapar kontinuitet i verksamheten.

11. Sök finansiering

Sök aktivt bidrag för att förverkliga idéer. Öka er kunskap: lär er om nya bidragsmöjligheter och hur man skriver bra ansökningar. Ett tips är att ha en skild post i styrelsen som fokuserar enbart på att söka bidrag och sköta rapporteringen till finansiärer.

12. Gott ledarskap

Uppmuntra och stöd, visa uppskattning, föregå med gott exempel, se mångfald som en rikedom. Skapa ett fördomsfritt och tillåtande klimat, som främjar nya idéer. Sträva mot förbättring och utveckling, fråga er vad man kan göra lite bättre och tänk bredare.

Idébanken

Inspireras av 12 nyskapande föreningsidéer från Österbotten!

Skip to content