Vad?

Sundom Ungdomsförening har bildat gruppen Sundom-HELP. Gruppen består av skolade frivilliga som kan bistå myndigheter i olika krissituationer och kallas in direkt om något händer.

Varför?

För att ungdomsföreningen skall kunna finnas till för alla även när det krisar. Man vill skapa bya-anda, gemenskap och samarbete kring krisberedskap, så att man kan hjälpa varandra ifall en krissituation uppstår.

Hur?

Gruppen bildades i december 2019 och man har sedan dess gradvis byggt upp ett kunnande inom gruppen. Diskussioner har förts med myndigheter och andra föreningar för att utreda hur Sundom-HELP kunde bistå vid olika krissituationer. Några exempel på krissituationer är stormar, markbränder och eftersökningar till sjöss och på land. Gruppen samarbetar bland annat med räddningsväsendet, polisen, skogscentralen, Sundom frivilliga krisgrupp, Molpe sjöräddare och Frivilliga räddningstjänsten vid Röda Korset. Av Frivilliga Räddningstjänsten får man automatiskt meddelande när det behövs eftersökningar. Gruppen samarbetar även över byagränser, exempelvis med Solf och Molpe.

Sundom-HELP har för närvarande 24 medlemmar och gruppen består av frivilliga i olika åldrar. De frivilliga har många olika typer av kunskaper och yrkeskunnande. Man vill ta vara på den kunskap folk har och anpassar uppgifterna enligt kunnande. Alla behövs och kan bidra! Under längre uppdrag finns det även uppgifter på ungdomslokalen, så som att tillreda mat för de frivilliga. För de frivilliga ordnas olika skolningar, exempelvis har en eftersökningskurs ordnats av Frivilliga Räddningstjänsten (Se video). Man har även ordnat en föreläsning för byborna om hur de själva kan förbereda sig för krissituationer.

Denna typ av verksamhet är unikt för en ungdomsförening och man hoppas kunna inspirera andra till motsvarande verksamhet!

 

Framgångsfaktorer

  • Viljan att stärka bya-andan och gemenskapen i byn över generationer är en drivkraft
  • Bygga en mångsidig verksamhet där människors olika kunnande uppskattas och kompletterar varandra
  • Ta med folk av alla åldrar och samarbeta över generationer, alla behövs och kan bidra till verksamheten
  • Positivitet
  • Samarbeta med andra organisationer och över byagränserna
  • Våga ta kontakt och personligen fråga om man vill komma med i verksamheten
  • Regelbundna träffar skapar kontinuitet i verksamheten
Skip to content