Vad?

Ungdomslokal.fi är namnet på en ungdomslokal på nätet. Ungdomslokalen erbjuder en gemenskap på svenska för ungdomar i åldern 13-20 år. Verksamheten är ett samarbete mellan Folkhälsan, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen för Brita Maria Renlunds minne. Ungdomslokal.fi är den första svenskspråkiga digitala ungdomslokalen som är öppen alla vardagar.

 

Varför?

Målet är att främja och stärka den psykiska hälsan bland unga genom att erbjuda en lättillgänglig, kravlös och trygg gemenskap på nätet. Många ungdomar saknar en gemenskap, framför allt efter pandemin. Ungdomslokal.fi är ett forum där unga kan umgås och hitta vänner från hela Svenskfinland.

 

Hur?

Ungdomslokal.fi fungerar i praktiken på samma sätt som en fysisk ungdomslokal. Ungdomslokalen håller öppet regelbundet under vardagarna och minst två ungdomsledare finns på plats per skift. När lokalen är öppen kan unga umgås anonymt och spela eller tala med varandra eller med någon av ungdomsledarna.

Ungdomslokalen fungerar i programmet Discord, som är en social medieplattform. För att bli medlem på Ungdomslokal.fi måste man godkänna ungdomslokalens regler. Discord är gratis att använda och på plattformen kan ungdomarna prata med varandra antingen en till en eller som en grupp. Deltagarna kan exempelvis skicka direktmeddelanden, ha videosamtal och dela skärm d.v.s. streama. När ungdomslokalen håller stängt kan man läsa och se vad som finns i de olika textkanalerna, men man kan inte skriva något, inte gå in i någon röstkanal eller streama något.

Ungdomslokal.fi marknadsförs till ungdomar främst via sociala medier och via skolor. Skolorna har också skickat ut information om Ungdomslokal.fi via Wilma.

Framgångsfaktorer

  • Erbjuder en lättillgänglig, kravlös och trygg gemenskap på nätet
  • Vill finnas där ungdomarna finns
  • Verksamheten skapas tillsammans med unga: ungdomarna medverkar i utformningen och innehållet av verksamheten och lokalens utseende
  • Vuxnas närvaro på ungdomslokalen bidrar till ett respektfullt samtalsklimat
  • Ungdomarna har möjlighet att anonymt få tala med och ställa frågor till ungdomsledarna
  • Skolorna och Wilma är en viktig kanal för delning av information om Undomslokal.fi

Kontakt

2023

Bettina Stenbäck, projektledare ungdomslokal online
bettina.stenback@folkhalsan.fi 044 788 6307

 

Kim Kärkkäinen, projektledare ungdomslokal online
kim.karkkainen@folkhalsan.fi 044 788 1065

 

Yvonne Nyberg, koordinator barn och unga i Österbotten
yvonne.nyberg@folkhalsan.fi 050 542 4191

 

Hemsida
https://www.folkhalsan.fi/kampanj/ungdomslokal/

 

Mer info

https://www.sfv.fi/sv/aktuellt/article-143057-81617-ungdomslokalfi-en-ny-gemenskap-for-unga-pa-discord?categories_143057=2517

https://www.verke.org/sv/blogg/en-online-ungdomslokal-sa-mycket-mer-an-gaming/

https://arenan.yle.fi/poddar/1-62213446

Skip to content