Vammainen maahanmuuttajataustainen lapsi ja hänen perheensä asiakkaanamme / Handikappat barn med invandrarbakgrund (och familjen) som klient 20.9.

Aika/Tid: 20.9.2016 klo/kl 12.00 - 15.30

Paikka/Plats: Auditorio/Auditorium Merihanhi/Grågås, Y3

Kohderyhmä/Målgrupp: Toimintaterapeutit, sosiaalityöntekijät, psykologit, fysioterapeutit, puheterapeutit, sairaanhoitajat, kuntoutusohjaajat, opettajat ja muut aiheesta kiinnostuneet.
Ergoterapeuter, socialarbetare, psykologer, fysioterapeuter, talterapeuter, sjukskötare, rehabiliteringshandledare, lärare och andra intresserade

ILMOITTAUTUMINEN VIIM./ANMÄLNING SIST. 14.9.2016

Lisätietoa liitteessä/närmare information i bilagan

Tapahtuma tyyppi: 
Päivämäärä: 
Tiistai, syyskuu 20, 2016 - 12:00 - 15:30