Välittämisen koodi Roadshow 30.11 Vaasassa

Välittämisen koodi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston luoma, yhteistyössä  nuorten ja laajan viranomais- ja järjestöjoukon sekä Seinäjoen kaupungin kanssa edelleen kehittämä ja parhaillaan pilotoima varhaisen ja välittömän avun suomalainen toimintamalli.  

Työ on osa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston  koordinoimaa kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa lasten ja nuorten hyvän elämän hyväksi.

Kokemuksemme ovat hyviä ja haluamme viedä tärkeää viestiämme eteenpäin.

ohjelma ja ilmoittautumiset/program och anmälningar:

Kts. liite/se bilagan

Päivämäärä: 
Maanantai, marraskuu 30, 2015 - 10:00 - 13:30