Utbildning om trauma - koulutusta traumasta 28.4.


Till kännedom

Novia ordnar en serie seminarier kring bl.a. trauma, hedersvåld och rehabilitering under år 2016. Det första seminariet behandlar flyktingar, trauma och rehabilitering och ordnas den 28.4.2016. Föreläsarna Tuire och Susanna Toivanen har en lång erfarenhet av forskning och arbete med traumatiserade flyktingar. Mera information i den bifogade bilagan.


Tiedoksi

Novia järjestää traumaa, kunniaväkivaltaa ja kuntoutusta käsittelevän seminaarisarjan vuoden 2016 aikana. Ensimmäinen seminaari käsittelee pakolaisuutta, traumaa ja kuntoutusta ja se järjestetään 28.4.2016. Tuire ja Susanna Toivanen luennoivat. Heillä on pitkä työ- ja tutkimuskokemus traumatisoituneista pakolaisista. Lisää tietoa oheisesta liitteestä.
 

Päivämäärä: 
Torstai, huhtikuu 28, 2016 - 12:00 - 16:00