Työpajat ja näytteilleasettajat

Työpajat teemasta: KAIKKI MUKAAN – yhdessä asukkaiden kanssa
>> Tila: C 114

13.00 – 14.15     Osa 1.               Alueelliset ja paikalliset osallisuusrakenteet
                                                        Irina Nori ja Ritva Mertaniemi | Pohjanmaan liitto
                                                        Pia Söderholm ja Jussi Koiranen | Järjestö 2.0 Pohjanmaa |
                                                        Pohjanmaan Yhdistykset (POHY)
                                                        (fi/sv)

KAHVITAUKO

14.45 – 16.00     Osa 2.               Asukas- ja järjestöosallisuuden kehittämispaja
                                                        Pohjanmaan liitto ja Järjestö 2.0 Pohjanmaa |
                                                        Pohjanmaan yhdistykset (POHY)
                                                        (fi/sv)

Elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on toimivan demokratian perusedellytys. Miten Pohjanmaalla turvataan kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuus ja asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet? Millainen on Pohjanmaan järjestörakenne tulevaisuudessa?

Työpajassa työstetään aiemmissa kyselyissä ja osallisuustyöpajoissa kerättyä tietoa asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksista sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välisestä yhteistyöstä. Työpajan tavoitteena on yhdessä jatkojalostaa kerättyä tietoa konkreettisiksi toimenpiteiksi. Työpajan osallistujiksi toivotaan erityisesti järjestö- ja yhdistystoimijoita sekä julkisen sektorin henkilöstöä, luottamushenkilöitä sekä vaikuttamistoimielinten jäseniä.

____________________________________________________________________________________________________________

Työpajat teemasta: ASIAKKAAT UUDISTAJINA
>> Tila: E 133

13.00 – 14.15     Osa 1.               (Palvelu)muotoiluajatellen kohti parempaa toimintaa?
                                                        Milla Mäkinen | Kukunori
                                                        (fi, materiaali fi/sv)

Aito osallisuus, kuuleminen ja ihmiskeskeisyys ovat muotoiluajattelun perusperiaatteita. Tule työstämään omia palveluitasi, prosessejasi tai muuten vain pohtimaan, mitä annettavaa palvelumuotoilun taustalla olevalla muotoiluajattelulla voisi olla oman työsi osallisuuden kehittämiselle! Testaamme työpajassa myös uuden uutukaisia, Kukunori ry:n kehittämiä, muutosmuotoilun työkaluja, joiden avulla voit kehittää kuulemisen paikkoja omassa toiminnassasi. Työpajan vetää muutosmuotoilija Milla Mäkinen, joka on myös kirjan "Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? Opas järjestö- ja yhdistystoimijoille" ja blogin Palvelumuotoilua – Ajatuksia järjestömaailmaan (https://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/) kirjoittaja.

KAHVITAUKO

14.45 – 16.00     Osa 2.                Asukkaat tekevät kylän
                                                        SÖU – Svensk Österbottens Ungdomsförbund
                                                        (sv, materiaali sv/fi)

Toiminnan kehittäminen, verkostoituminen ja tasavertaisuus – Miten yhdistykset osallistuvat maaseudun kehittämiseen?

Konkreettisia esimerkkejä SÖU:n Bygdegården -projektista, jossa on työskennelty näistä lähtökohdista erilaisissa työryhmissä.  

____________________________________________________________________________________________________________

Työpajat teemasta: OSALLISENA TYÖELÄMÄSSÄ
>> Tila: D 109

Järjestöt työelämäosallisuuden ja työelämävalmiuksien edistäjinä

13.00 – 14.15     Osa 1.                Tervetuloa työpajaan
                                                         Muuttavatko kasvupalvelut järjestöjen työllistymisen
                                                         edistämisen käytäntöjä?
                                                         Marja-Riitta Vest | Pohjanmaan ELY-keskus
                                                         (fi/sv)

Kasvupalvelut ja koko työllisyydenhoito on muutoksen pyörteissä. Mitä tämä tarkoittaa työllistymistä edistävien järjestöjen ja asiakkaan näkökulmasta?

                                                         Yhdistykset työllistymisen tukijoina Pohjois-Karjalassa (skype)
                                                         Johanna Seppänen | Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Pohjois-Karjalassa yhdistysten työllisyystoimintaa tuetaan monella eri tasolla: pienten yhdistysten työllistämistoiminnalle on luotu tukipalveluja, uusia yhdistyksiä valmennetaan ryhtymään palveluntuottajiksi kasvupalvelumarkkinoille ja yhdistykset osallistuvat maakunnan työllisyyspalveluiden kehittämiseen eri verkostojen kautta.

                                                         Kommenttipuheenvuoro
                                                         Kaija Ray | Vates-säätiö
                                                         (fi/sv)

KAHVITAUKO

14.45 – 16.00     Osa 2.               Järjestöt työllistäjänä ja työllistymisen tukijoina
                                                         Kaija Ray | Vates-säätiö
                                                         (fi/sv)

Esitys antaa kokonaiskuvan kolmannen sektorin työllisyystoimijoiden toiminnasta, haasteista ja ratkaisuista työllisyyden edistämiseksi. Siinä kootaan yhteen sekä ajankohtaisia että pitkäkestoisia muutoksia ja tulevaisuuden haasteita.

                                                         Työllistämismalli Pohjanmaalta: Vaasan Setlementti
                                                         Sirpa Myllyniemi ja Miia Kivimäki, URA-palvelut |
                                                         Vaasan Setlementtiyhdistys
                                                         (fi, materiaali fi/sv)

Vaasan Setlementtiyhdistyksessä on tehty työllistämistyötä jo yli 15 vuotta. Projektit ovat seuranneet toisiaan, ja menestyksen perusteena on ollut koko ajan hyvä yhteistyö TE-toimiston, kaupungin ja työnantajaverkoston kanssa. Työnhakijoiden palvelut ovat vuodesta 2017 lähtien laajentuneet kattamaan myös ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan.

                                                         Osallistava keskustelu - Mitä jatkossa?
                                                         (fi/sv)

____________________________________________________________________________________________________________

Työpajat teemasta: DIGITAALINEN ARKI
>> Tila: B 117

Digitalisaation mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa – näe, kuule, testaa

13.00 – 14.15    Osa 1.                 DIGI-minimessut (14 näytteilleasettajaa)
                                                         Minimessujen avaus: Digitalisaation mahdollisuudet sosiaali- ja
                                                         terveyspalveluissa
                                                         Elina Eerola | Sitra
                                                         (fi, materiaali fi/sv)

KAHVITAUKO

14.45 – 16.00    Osa 2.                DIGI-Soteuttamo – työpajaosa 2.
                                                        Marjo Nordström ja Pirjo Wadén | Vaasan kaupunki
                                                        - Henkilökohtaisen budjetin kokeilu ja kaupungin digitaalisten
                                                        palveluiden kehittäminen
                                                        Mirva Gullman ja Jessica Fagerström | Pohjanmaan liitto -
                                                        DIGItukipilotti
                                                        (fi/sv)
                                                        >> Digi-Soteuttamon ohjelma

____________________________________________________________________________________________________________

NÄYTTEILLEASETTAJAT

Digiminimessujen näytteilleasettajat
@geing Online Åbo Akademi | ALVAR-palvelu Ikäkeskus | Vaasan kotihoidon vuorovaikutteiset digitaaliset etäkotikäynnit | ContactCenter-toimintamalli | Geritrim ja Uudenkaarlepyyn sairaskoti - toimintakyvyn mittaukset | Kelan sähköiset palvelut | Omaolo - digitaalinen itsearviointi | Ikäteknologiakeskuksen Konstikoppa | Äly-rollaattori VAMK | Pepper-robotti ja robottikissa Åbo Akademi | ICT-tuki ja valmennus | Lääkäripalvelut etänä sairaanhoitajan tukena - InMedi 

Muut näytteilleasettajat
Ekvalita AB | Novia | Pohjanmaan liitto | Pohjanmaan Yhdistykset | Pohjanmaan Syöpäyhdistys | SITRA | Vaasan kaupunki | VAMK | Paikka auki- koordinaatiohanke - Nuorten Ystävät