Tietoiskut

Tietoiskut teemasta: KAIKKI MUKAAN – yhdessä asukkaiden kanssa    
>> Tila: C 114


11.00 – 11.25     Tietoisku 1.     Osallisuusohjelman ytimessä – case: Vaasa
                                                        Suvi Aho | Vaasan kaupunki
                                                        (fi, materiaali fi/sv)

11:35 – 12.00    Tietoisku 2.      Miten normityöskentely voi lisätä osallisuutta?
                                                        Virve Savoila ja Maria Normann | Ekvalita
                                                        (sv, materiaali sv/fi)

Normit ovat kirjoittamattomia sääntöjä, joihin meidän on suhteutettava toimintaamme ja jotka jakavat valtaa ihmisten välillä. Tekemällä rajoittavia normeja näkyväksi ja murtamalla niitä voimme luoda edellytyksiä kaikkien ihmisten osallisuudelle yhteiskunnan joka tasolla. Tervetuloa osallistumaan ja inspiroitumaan työstä, jota Ekvalita on yli kymmenen vuoden ajan tehnyt normiluovuuden parissa.

____________________________________________________________________________________________________________

Tietoiskut teemasta: ASIAKKAAT UUDISTAJINA
>> Tila: E 133

11.00 – 11.25     Tietoisku 1.     Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi?
                                                       Milla Mäkinen | Kukunori
                                                       (fi, materiaali fi/sv)

Mitä yhteistä on aidolla osallisuudella ja muotoiluajattelulla? Tule kuulemaan, mitä "Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? Opas järjestö- ja yhdistystoimijoille"- kirjan kirjoittajalla, muutosmuotoilija Milla Mäkisellä, on tästä sanottavaa. Milla antaa sinulle kymmenen vinkkiä, joiden avulla pystyt asettamaan palvelumuotoiluajattelijan linssit silmille ja kehittämään omaa toimintaasi entistä osallistavammaksi!

11.35 – 12.00    Tietoisku 2.      Osallisuudesta suomalaista terveydenhuoltoa kehitettäessä
                                                        - Miten potilaiden ja kansalaisten ääni kuuluu kansallista
                                                         palveluvalikoimaa luotaessa?
                                                         Sari Koskinen | Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto – PALKO
                                                         Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
                                                         (fi, materiaali fi/sv)

____________________________________________________________________________________________________________

Tietoiskut teemasta: OSALLISENA TYÖELÄMÄSSÄ
>> Tila: D 109

11.00 – 11.25    Tietoisku 1.       Paikka auki – edistetään nuorten ja osatyökykyisten työllistymistä
                                                         Marjoriitta Tervonen ja Hans Mäntylä | Nuorten Ystävät
                                                         (fi/sv)

Paikka auki on STM:n avustusohjelma vuosille 2018–2021. Sen tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä tarjoamalla työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat hakea työntekijän palkkaamiseen täysimääräistä avustusta, joka kattaa kaikki palkkakulut vuoden määräaikaisesta työsuhteesta. Ohjelman kautta hakuun tulleita työpaikkoja voivat hakea työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset sekä osatyökykyiset (ilman ikärajausta). www.paikka-auki.fi, some: @paikkaauki 

11.35 – 12.00    Tietoisku 2.      Työllisyyden edistäminen järjestölähtöisen auttamistyön keinoin
                                                        Johanna Yliviitala | Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys
                                                        (fi, materiaali fi/sv)

Miten järjestölähtöisessä auttamistyössä voidaan madaltaa kynnystä työnhakijan ja työnantajan välillä? Tietoiskussa esitellään ja keskustellaan toimintamalleista, joita palveluntuottajayhdistys on käyttänyt toiminnassaan, jossa pyritään vahvistamaan asiakkaiden työelämätaitoja ja -osallisuutta. Tiedon vaihtaminen, portaittainen eteneminen, tuen antaminen ja yksilöllinen sekä huolellinen suunnittelu edistävät sosiaalihuollon asiakkaiden työllistymistä.