Tiedoksenne - Till Kännedom: DISA inspirationsträff, Jakobstad den 10.5.

Barnavårdsföreningen i Finland rf kommer att ordna ett inspirationstillfälle i Jakobstad den 10.5 angående DISA projektet.

DISA riktar sig till ungdomar och inspirationstillfället är främst för personer som jobbar med ungdomar.

Vi har glädjen att bjuda in/marknadsföra tillfället till alla intresserade runt om i Österbotten.

Anmälningar senast / Imoittautumiset viimeistään: 29.4.

Se bilagan/kts. liite

 

Päivämäärä: 
Tiistai, toukokuu 10, 2016 - 10:00 - 14:00