Tavoitteet

Hankkeen tavoitteet:

  1. Turvata järjestöjen toimintaedellytyksiä vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan tarjoajana
  2. Tukea järjestöjen tarjoamaa kokemustoimintaa ja sen käyttöönottoa ja hyödyntämistä kunnissa ja maakunnissa sekä koota kokemustietoa Pohjanmaan alueelta
  3. Selkeyttää järjestöjen rooli terveyden ja hyvinvoinnin kentällä suhteessa kuntaan sekä maakuntaan
  4. Kehittää sote-toimintamalleja ja –yhteistyötä järjestöjen, Pohjanmaan maakunnan, kuntien, oppilaitosten sekä yksityisten sektorin kanssa
  5. Kehittää ja hyödyntää viestintä- ja tietotekniikan (ICT) antamia mahdollisuuksia järjestöjen ja muiden sote-toimijoiden yhteistyön ja toimintatapojen kehittämiseksi ja näin saada uusia toimintamalleja käytännön työskentelytavoiksi