TASA-ARVO, YHDENVERTAISUUS JA OSALLISTUMINEN, 12.9.2017, klo 12-16

Aihe: Toimintaympäristön ja lainsäädännön muutokset haastavat eri toimijoita asiakas- ja kuntalaislähtöisyyteen. Kaikessa palvelujen ja toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee huomioida tasa-arvo, yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja osallisuus. Lisätiedot liitteessä alla.
 

Päivämäärä: 
Tiistai, syyskuu 12, 2017 - 12:00 - 16:00