Surukonferenssi 2016

Vuoden 2016 Surukonferenssi järjestetään Tampereella 21.-22.4.2016. Konferenssin teemana on Surun monenlaiset muodot. Konferenssin ohjelma päivittyy suunnittelun edetessä. Seuraa sivua www.surut.fi surut [at] surut.fi

Konferenssin tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssin kautta halutaan myös tarjota läheisensä menettäneille ja surevia työssään kohtaaville mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Konferenssi on suunnattu sosiaali- ja terveydenhoitoalan, opetus – ja kasvatusalan ja seurakuntien työntekijöille, muille surevia työssään kohtaaville sekä läheisensä menettäneille. Konferenssi on tarkoitettu myös surua ja kuolemaa tutkiville tahoille ja asiantuntijoille.

Järjestäjät:

Käpy - Lapsikuolemaperheet ry. www.kapy.fi

Suomen nuoret lesket ry. www.nuoretlesket.fi

Huoma - Henkirikoksen uhrien läheiset ry. www.huoma.fi

Tampereen Yliopisto, Terveystieteiden yksikkö www.uta.fi/hes

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry. www.kuolemantutkimus.com

Suomen Mielenterveysseura www.mielenterveysseura.fi

 

Yhteistyökumppanit:

Surunauha ry. www.surunauha.net

Kirkkohallitus www.evl.fi

Tapio Moilasheimo

suunnittelija

Suomen Mielenterveysseura

SOS-kriisikeskus - Ryhmätoiminnat

Maistraatinportti 4 A, 4.krs 

00240 Helsinki


+358 400 86 3161

tapio.moilasheimo [at] mielenterveysseura.fi

www.mielenterveysseura.fi

Twitter: @mielenterveys

facebook.com/mielenterveys

Mielenterveyttä voi vahvistaa – mielenterveysseura.fi

Päivämäärä: 
Torstai, huhtikuu 21, 2016 (Koko päivä) - Perjantai, huhtikuu 22, 2016 (Koko päivä)