SFV - Inspirationsdag, 8.9.2015, kl. 9.30-15.30, Vasa