SFV - Att läsa bokslut, 4.11.2015, kl. 15.00-17.00, Vasa