Senioreiden Sporttipäivä Botniahallissa / Sportsdag för seniorer i botniahallen 14.10.2016