Samarbetsträff om funktionshinderfrågor i Vasa 5.10 kl. 16.00-18.00