Puheenvuorot

PUHEENVUOROT

9.00 - 9.15           Tervetuloa – päivän avaus                                                                   >> auditorio
                              Pohjalaisnuorten osallisuusterveiset
                              Isac Sjövall ja Leo Laine | Vaasan nuorisovaltuusto
                              (fi/sv)

 

9.15 - 9.30           Maakunnan uudistuva osallisuus                                                        >> auditorio
                              Varpu Rajamäki | Pohjanmaan liitto
                              (fi/sv)

 

9.30 – 10.15         Kansalaisyhteiskunta – voimavara ja mahdollisuus                         >> auditorio
                              Aaro Harju
                              (fi – tulkkaus sv)

Kansalais- ja järjestötoiminta on kansalaisyhteiskunnan ytimessä. Kansalaistoimintaa on ihmisen aktiivinen toiminta itsestä ulospäin, yhdessä toimien, yhteiseksi hyväksi. Kansalaistoimintaa ei voi rakentaa pakkojen, velvoitteiden eikä korvausten varaan, vaan se perustuu siihen, että ihmisellä on halu osallistua ja toimia. Kansalaisyhteiskunta on nykyaikana sekä julkisen hallinnon yhteistyökumppani että sen merkittävä vastavoima. Miten kansalaisyhteiskunta pitää asemansa voimavarana ja mahdollisuutena suurissa yhteiskunnallisissa myllerryksissä?

 

10.15 – 11.00        Sosiaalisen pääoman metsästys                                                       >> auditorio
                              Fredrica Nyqvist | Åbo Akademi
                              (sv – tulkkaus fi)

Sosiaalinen pääoma on käsite, joka herättää paljon keskustelua. Sen sanotaan lisäävän demokratiaa, hyvinvointia ja terveyttä. Sosiaalinen pääoma kytketään usein elämänlaatuun, hyvinvointiin ja onneen. Onko sosiaalinen pääoma kaiken hyvän metafora? Mikäli näin on, eikö yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannata ryhtyä metsästämään sosiaalista pääomaa yhdessä esimerkiksi luomalla edellytyksiä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyölle?

 

11.00 – 12.00        Terveydenhuolto digitalisoituu – käyttäjät keskiössä                       >> auditorio
                               Riitta Mieronkoski | Turun yliopisto
                               (fi – tulkkaus sv)

Terveydenhuollon digitaalisuuteen liittyvässä murroksessa on tarpeellista miettiä, millaiset palvelut voidaan korvata teknologialla ja millaiset innovaatiot vapauttavat resursseja muihin tarpeellisiin toimintoihin. Myös henkilökohtaista kontaktia ja vuorovaikutusta tarvitaan terveyspalvelujärjestelmässä edelleen. Toimivien ja tarpeellisten terveysteknologian innovaatioiden kehittäminen vaatii eri osa-alueiden asiantuntijoiden osaamisen yhdistämistä. Terveysteknologian kehittämistutkimuksessa käyttäjät, eli asiakkaat ja terveysalan ammattilaiset, osallistetaan kehittämisprosessiin, mutta rakenteet osallistamiseen ovat vielä kehittymättömiä.

 

13.00 – 14.00      Tulevaisuuslaakso                                                                                   >> auditorio
                             Rolf Sundqvist | Pedersöre – Åbo Akademi
                             (sv – tulkkaus fi)

Tulevaisuuslaakso on kansallinen hanke tulevaisuuden kasvatusalan johtajille. Tavoitteena on vahvistaa johtamisosaamista, tukea paikallisia ja alueellisia kehittämistavoitteita sekä edistää strategista, moni-alaista yhteistyötä hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi tulevaisuuden koulutuksessa.

 

14.45 – 15.45       Järjestöjen arvolähtöinen palvelutuotanto                                            >> auditorio
                              alueen voimavarana
                              Maarit Hirvonen | Sociala
                              (fi – tulkkaus sv)

 

17.00 – 18.00       Uusi yhteisöllinen tekeminen                                                                  >> auditorio
                              Jaakko Blomberg | Yhteismaa
                              (fi – tulkkaus sv)

Jaakko Blomberg on niittänyt kansainvälistäkin mainetta kansalaisaktiivisuudellaan ja ihmiset uudella tapaa yhteen tuovilla projekteillaan. Blomberg on ollut tekemässä monia Helsingin suurtapahtumia, kuten Siivouspäivää ja Helsinki Sauna Daytä, ja hänet valittiin Vuoden kaupunkilaiseksi 2016.

Teknologian kehittymisen takia ihmisten tavoittaminen on entistä helpompaa, mikä on luonut uuden yhteisöllisen tekemisen kulttuurin. Jaakko Blomberg kertoo konkreettisten esimerkkien kautta, mitä se käytännössä tarkoittaa - ja miten ihmiset saadaan mukaan.