Pohjanmaan Yhdistykset ry

 toiminta-ajatus

 

 visio ja missio

 

 säännöt

 

 hallitus 2020


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä - kymmenen (4 - 10) muuta varsinaista jäsentä sekä kullekin valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa.