Pohjalaisten Järjestöjamit – Österbottniskt Föreningsjam ma 23.3.2015 klo 16.30 – 18.30