Österbotten möter Västerbotten, studieresa; 7-8.5 2015, Umeå