FOKUS FÖRÄLDRAR - RESURS ELLER UTMANING? Vasa 8 - 9.4.

Enligt Barnkonventionens artikel 5 har barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Likaså har föräldrarna enligt artikel 18 gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling, en uppgift i vilken staten ska hjälpa föräldrarna. Föräldrarna ska och bör alltså stöda sina barn – men hur stöder vi föräldrarna? Hur ser vi på föräldrarna i deras viktiga roll som fostrare och hur lyfter vi och motiverar dem? Hur ser vi på vårt gemensamma ansvar som myndighetspersoner och medfostrare? >> Läs mer.

Päivämäärä: 
Maanantai, huhtikuu 8, 2019 - 11:30 - Tiistai, huhtikuu 9, 2019 - 13:00