Utbildningsdag "Anhörig och missbrukare" i Vasa 3.12.2018 kl 12-16