Kampanjveckan mot rasism 19-25.3.2018

Temat är i år  #jagärmeddig (#olenkanssasi #imwithyou)

Var och en är ansvarig för sina val och sina attityder. Kampanjen riktar sig nu till individen, det är individen vi vill påverka. Människorna är olika och varje människa agerar på sitt eget sätt, men i sista hand vet var och en hur man ska handla till exempel i en situation med rasistiska drag. Var och en, till och med ett barn vet att alla ska behandlas på samma sätt. Kampanjen 2018 är även en kampanj som främjar jämlikhet och som berör alla. Varje människa behöver en annan människa som står nära, alltid finns och stödjer i vardagen. Det har under de senaste åren hänt en hel del i Finland som lett till en polarisering i samhället. Verksamhet som motarbetar rasism, fördomar och marginalisering är nu därför viktigare än någonsin för oss alla. För att förbli ett demokratiskt samhälle som värnar om mänskliga rättigheter vill vi lyfta hur viktigt det är att alla, både i Röda Korset och i samhället i allmänhet, deltar och försöker påverka attityder. Syftet med kampanjen är också att genomföra och lyckas med en tvåvägsintegrering.

Mera information i bilagan.

Tapahtuma tyyppi: 
Päivämäärä: 
Maanantai, maaliskuu 19, 2018 (Koko päivä)