SFV (Svenska folkskolans vänner r.f.), Nyhetsbrev / 20.4.2017